Record details

Name
    Scharmová, Marta
Author of Article
    Accessory minerals of siliceous rocks from the Kokšín hill near Mítov (Barrandian Neoproterozoic)
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    Argentopentlandite in olivine minette near Horní Kožlí, southern Bohemian
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Calkinsite-(Ce) from the Cretaceous of northern Bohemia - the first occurrence in Czechoslovakia
    Charakter mineralizace uranového ložiska jasenice
    Chernovite-(Y) and arsenogoyazite from the uranium deposit Hamr in the Cretaceous of northern Bohemia (Czechoslovakia)
    Coffinit známý i neznámý
    Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic)
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Fosfát thoria z lokality Valdek u Varnsdorfu
    Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
    Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova
    Mineralogické poznatky z ložiska Hvězdov (severočeská křída)
    Minerály antraxolitu od Vrchlabí
    Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerály crandallitové skupiny
    Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
    Nález florencitu - (Ce) v barrandienském ordoviku
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Neobvyklá uranová mineralizace v severovýchodní části tlusteckého bloku (severočeská křída)
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)
    Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
    Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Rabdofan-(Nd), churchit-(Y) a langisit na ložisku Stráž v severočeské křídě
    Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
    The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Thoriová mineralizace u Šluknova
    Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Typy, časová posloupnost a mineralogie paragenezí na ložisku Róžná
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
    Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
    Zkušenosti s přípravou a vyhodnocováním preparátů separovaných jemných podílů křídových sedimentů
    Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX
    Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok)