Record details

Name
    Schenk, Vladimír
Author of Monograph
    ASPELEA Final Progress Report, IRSM AS CR, Prague
    Atlas of Isoseismal Maps of Selected Greek Earthquakes (1956-2003)
    EUREF Related Activities in Czech Republic 2006-2007. National Report
    EUREF related activities in the Czech Republic 2004-2005. National report
    Mapa zemětřesného ohrožení ČR (T=500 let). Oblast: Severočeská hnědouhelná pánev. Měřítko 1:25 000
    New Phenomena in Ground Motion, Earthquake Hazard and Risk Evaluation
    Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky
    Progress Report on ASPELEA Project, 1st period (October 1, 1997 - September 30, 1998)
    Progress Report on ASPELEA Project, 2nd period (Oct. 1, 1998 - Sept. 30, 1999), IRSM AS CZ Prague
    Progress Report on ENSeRVES Project, 1st period (June 11, 1997 - June 10, 1998)
    Progress Report on ENSeRVES Project, 2nd period (July 1, 1998 - June 30, 1999), IRSM AS CZ Prague
    Progress Report on ENSeRVES Project, 3rd Period (July 1, 1999 - June 30, 2000). IRSM CAS CZ, Prague
    Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003
    Regionalizace v geologických vědách
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(2000) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu RP
    Roční zpráva k plnění smlouvy OK 345(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP
    Test Area for Seismic Hazard Assessment in the Caucasus
    Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511
Author of Article
    5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí
    12th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Jugowice, October 20 - 22, 2011
    A-Priori Estimation of Possible Seismic Local Effects as a Measure of a Site Vulnerability
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Sniezka mountain based on GPS and total station
    Analysis of Mutual Positions of Geodetic Observation Points Situated on the Sniezka Mountain Based on GPS and Total Station Technologies
    Analysis of Seismic Hazard. Slovak National Report to IUGG, 1995-1998
    Application of GIS Technologies to Seismic Risk Assessment
    Artificial Intelligence Techniques and Earthquake Hazard Assessment
    Aspects of Artificial Intelligence Techniques in Earthquake Hazard Assessment
    Assessment of the long-term stability of the repository far field
    Atlas of isoseismal maps of selected Greek earthquakes (1953-2003)
    Automatic processing of macroseismic observations to assess site effects and their applications in earthquake hazard calculations
    B 3 - Soil and geological environment - Seismic areas in CR
    B.3. - Geological Environment and Soil. Maximum observed intensities of earthquakes in residential units, 1998. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - 2nd Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1999-1-1 area, National Application Document - Eurocode 8
    B.3 Geological Environment and Soil. Maximum observed intensities in residential units, 1998. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1 area, National Application Document - EUROCODE 8. Epicentres of earthquakes in the Czech Republic and its immediate vicinity
    B.3 Geological environment and soil. Seismic areas in CR-CSN P ENV 1998-1=1. National application document - Eurocode 8
    B.3 Geological Environment and Soil. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1 area, National Application Document - EUROCODE 8
    B3 Půda a horninové prostředí - seizmické oblasti ČR
    B3-Soil and geological environment. B3.2.5 Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1, National Application Document - EUROCODE 8
    B.3.1.Geological Environment - Horninové prostředí. Maximum Observed Intensity in Settlement Units within the Territory - Maximální pozorované intensity v sídelních jednotkaách. Seismic zones - Seismické zóny
    Can GPS data contribute to earthquake swarm studies?
    Categorisation and Harmonisation of Probabilistic Earthquake Hazard Assessment with Respect to Statistic Representation of Input Data
    Center for Earth Dynamics Research (CEDR) - results of five years of activity
    Chapter 7. Quarternary and exogenous processes
    Characteristic features of geonomic prognostic functions for the maximum possible earthquake
    Computer Programs Tool for Processing Input DATA Used in Probabilistic Earthquake Hazard Calculations
    Computers programs tool for processing input data used in probabilistic earthquake hazard calculations
    Correction of Effects of Near-Surface Sediments and Recent Seismic Risk Applications in Central Europe
    Crustal deformations in the epicentral area of the West Bohemia 2008 earthquake swarm in central Europe
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    The Czech Republic - Very preliminary result for the area of Prague
    Data processing of GNSS observations of the GEONAS network - Effects of extreme meteorological condition
    Data processing of GNSS observations of the GEONAS network - The NAVSTAR and GLONASS satellite systems and effects of extreme meteorological conditions
    Deterministic Aspects in Probabilistic Earthquake Hazard Assessments and a Categorisation of Hazard Output Values with Respect to Statistic Representation of Input Data
    Deterministic Aspects in the Probabilistic Hazard Calculation
    EAEE-ESC Task Group 3 - Seismic Risk and Earthquake Scenarios Report of the Activities
    EAEE-ESC Task Group 3 - seismic risk earthquake scenarios report of the activities
    Earthquake Activity of the Bohemian Massif and Its Relation to Recent Geodynamic Phenomena
    Earthquake Catalogue for the Czech Republic, Poland and Slovakia
    An Earthquake Epicenter and Tectonic Lineament Map of Iran
    An Earthquake Epicenters and Tectonic Lineament Map of Iran
    Earthquake Hazard and Risk
    Earthquake Hazard Assessment for Central Europe
    Earthquake hazard assessment for Central Greece considering local geological media
    Earthquake hazard assessment for Central Greece including local geological structure
    Earthquake hazard assessment for the Czech Republic and adjacent area
    Earthquake Hazard Assessment for the Czech Republic, Poland and Slovakia, Across-Boundaries Case Study in the GSHP-Region 3
    Earthquake Hazard Assessment for the Gulf of Corinth and the Thiva-Oropos Zone
    Earthquake Hazard Assessment for Two ASPELEA Test Sites: The Corinthos Gulf (Central Greece) and Kresna Region (SW Bulgaria)
    Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) site
    Earthquake Hazard Assessments for the Czech Republic
    Earthquake Hazard Assessments for the Gulf of Corinth (Central Greece) and Kresna Region Region (SW Bulgaria)
    Earthquake hazard for the Czech Republic corrected on local geology effects
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia - Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia - Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia. Contribution to the Global Seismic Hazard assessment Program
    Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia. Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Earthquake Hazard Inputs for a Seismic Risk Calculation
    Earthquake Hazard Map Correction for Effects of Near-Surface Sediments: An Example of the Bílina District, Czech Republic
    Earthquake Hazard Map Corrections of Effects of Near-Surface Sediments: an Example of the Bílina District, Czech Republic
    Earthquake hazard maps for the Czech Republic, Poland and Slovakia
    Earthquake hazard maps for the Czech Republic, Poland and Slovakia. Contributions to the Global Seismic Hazard Assessment Program
    Earthquake potential of seismogenic zone
    Earthquakes
    Earthquakes in Central Europe
    The effects of frosty snow coverage on the GPS antennas and possibilities of their being eliminated from the antenna positions time series
    The estimation of site velocities of regional geodynamic networks SUDETEN and GEOSUD
    EUREF related activities in the Czech Republic 2005-2006. National report
    EUREF Related Activities in the Czech Republic 2006 - 2007
    Eurokód 8 - Mapa seismického ohrožení České republiky - Verze září 1996
    Feasibility Study for a Regional Area in Eastern Europe
    Features of Geonomic Prognostic Functions for the Maximum Possible Earthquake
    Features of Geonomic Prognostic Functions for the Maximum Possible Earthquakes
    Final Version of the GSHAP Map for the Czech Republic, Poland and Slovakia
    Five years of the GPS geodynamic network SUDETEN (1997-2001)
    Follow-up research
    Foreword
    Four GPS permanent observatories and two regional GPS networks for geodynamic studies of the northern part of the Bohemian Massif
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis
    Geo-Scientific Data for the Central Greece and Their Applications in Geodynamical Tasks. Case Study for the EC Project "ASPELEA"
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geodynamic hazard assessment determined from GPS geological data
    Geodynamic Interpretations of the GPS Data in the Moravo-Silesian Zone
    Geodynamic Investigation of the Czech Part of the Sudeten Mts
    Geodynamic Investigation of the Czech Part of the Sudeten Mts. and Fore-Sudetic Territory
    Geodynamic Investigation of the Eastern Sudety Mountains Using GPS - Polish and Czech Cooperation
    Geodynamic Investigations of the Contact Zone between the Bohemian Massif and the West Carpathians. A case Study of an Interactive Mobility of the Epivariscan Basements and the Revuca Tectonic Fault System (the West Carpathians)
    Geodynamic Model of the Bohemian Massif and Its Relation to Sudeten Areas
    Geodynamic movements and deformations of the Sudetic structural unit of the Bohemian Massif
    Geodynamic movements detected by the GPS technology and supported by the earthquake occurrences, remote sensing and other phenomena. A study case for the Moravo- Silesian part of the BohemianMassif
    Geodynamic movements of the Sudeten area
    Geodynamic Network Sudeten
    Geodynamic pattern of the east part of the Bohemian Massif, Central Europe
    Geodynamic pattern of the West Bohemia area based on permanent GPS measurements
    Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements
    Geodynamic Terrains of the Moravo-Silesian Area, the Bohemian Massif
    Geodynamic terranes of the Moravo-Silesian area, the Bohemian Massif
    Geodynamical Pattern of the Bohemian Massif
    Geodynamická síť AV ČR GEONAS - Permanentní observace GPS signálů
    Geodynamická síť Sudety - stanoviště GPS a měřická kampaň 1997
    Geodynamická síť Sudety: stanoviště GPS a měřická kampaň 1997
    Geodynamický model Českého masívu
    Geodynamics and deformations of the Sudetic geological structural blocks
    Geodynamics Investigation of the Czech Part of the Sudeten Mts
    Geodynamics of Central Europe based on observations of the GPS EUREF stations
    Geodynamics of the Bohemian Massif and deformations for the Sudetic structural units
    Geodynamics of the Bohemian Massif in a view of the West Bohemia/Vogtland area
    Geodynamics of the East Sudeten (Border Area of the Czech Republic and Poland)
    Geodynamics of the East Sudetic structural blocks, the Bohemian Massif
    Geodynamics of the Moravo-Silesian area, the Bohemian Massif, detected by epoch GPS measurement
    Geodynamics of the NE part of the Bohemian Massif
    Geodynamics of the NE part of the Bohemian Massif
    Geographic Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
    Geographical Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
    Geographical Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
    Geological and Geophysical Studies and Crustal Structure in the Bohemian Massif
    The Geological Environment
    Geological Structure and Earthquake Hazard Assessment
    GEONAS - The GEOdynamic Network of the Academy of Sciences of the Czech Republic: Permanent GNSS observations and routine data processing in the IRS operational centre
    GEONAS - The geodynamic network of the Academy of the Sciences of the Czech Republic - Permanent GNSS observations and routine data processing in the IRS operational centre
    Geonomic Parametric Knowledge Bank and Artificial Intelligence Techniques in Maximum Possible Earthquake Prognosis
    Geonomic Parametric Knowledge Bank and Artificial Intelligence Techniques in Maximum Possible Earthquake Prognosis
    Geophysical observations and prediction of geophysical fields for users
    GEOSUD/SUDETEN network GPS data reprocessing and horizontal site velocity estimation
    GEOSUD/SUDETEN network GPS data reprocessing and new site velocity estimations
    GPS Crustal Movement Monitoring and Regional Seismicity - A Case Study for the Sudety Mts
    GPS data processing and geodynamic movement assessment
    GPS geodynamic movements of the East Sudeten area in connection to geological structures and geophysical fields
    GPS geodynamic movements of the East Sudeten area in connection to regional geological structures
    The GPS geodynamic network EAST SUDETEN. Five annual campaigns (1997-2001), data processing and results
    The GPS geodynamic network East Sudeten. Five annual campaigns (1997-2001). Data processing and results
    The GPS geodynamic network "SUDETEN" - five annual campaigns (1997-2001), data processing and results
    GPS Network "SUDETEN" - Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    GPS Network "SUDETEN" - Results of the campaigns 1997-2000
    GPS Network "SUDETEN" and Its Relation to the Other GPS Networks in the Sudeten Area
    GPS Network "SUDETEN" and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    GPS Network "SUDETEN". Preliminary Results of the Campaigns 1998-1999
    GPS observatoř Biskupská kupa
    GPS Permanent and Epoch Measurements and Geodynamic Pattern of the Bohemian Massif, Central Europe
    GPS regional network West SUDETEN - A westward wide-ranging extension of present SUDETEN network
    GPS site movements detected in NE Bohemia, Central Europe
    Gravity measurements in the region of the geodynamic network HIGHLANDS (the Bohemian Massif)
    GSHAP Earthquake Hazard Map for the Czech Republic, Poland and Slovakia
    Horizontal strain field of the Bohemian Massif
    Horninové prostředí
    How GPS data can improve knowledge on seismogenic processes in areas of low seismic activity
    How to Define the EUROCODE-8 Zones?
    How to introduce regional and local geological structures to an earthquake hazard calculation using the artificial intelligence methods
    How to Introduce Regional and Local Geological Structures to an Earthquake Hazard Calculation Using the Artificial Intelligence Methods
    The IASPEI/GSHAP Crimea-Caucasus-Copet Dag Test Area
    Influence of Earthquake Hazard Uncertainties on Seismic Risk Assessments
    The Influence of Snow Coverage on GPS Antennas of the Mountain EPN Stations
    Informacionnaja technologija sistemy GEO dlja prognoza Mmax zemletrjasenij (Informative technology of the GEO system for a prediction of the Mmax of earthquakes)
    The Informative Technology of the GEO system
    Initial Data for the Magnitude Reevaluation of the Strong Earthquakes during 1904 Kresna-Kroupnik Zone (SW Bulgaria)
    Input Earthquake Hazard Values of the Thiva-Oropos Region (Central Greece) for Seismic Risk Estimates
    Intensity site effects of selected events of Central and Western Greece and earthquake hazard assessment
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Isoseimal maps drawing by the kriging method
    Isoseismal map drawing by kriging default option
    Isoseismal maps drawing by the kriging method
    Isoseismals of selected events of Central Greece and earthquake hazard assessment in relation to geological and tectonic structures
    Kinematics of the Bohemian Massif assessed from GPS observations
    Kosmiczny szpiek na Kopie
    Linkage of the regional network GPS observations to the EPN station data
    Macroseismic fields and the main directions of structures
    Macroseismic observations in Greece: Development of a database for extraction of new knowledge
    Mapa zemětřesného ohrožení České republiky, Polska a Slovenska vypracovaná pro ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
    Maps of Seismic Zones in Recent Czech National Codes
    The Maximum Effective Acceleration and the EUROCODE Practice
    The Maximum Effective Acceleration and the EUROCODE Practice
    Maximum Observed Intensity Map of the Czech Republic Compiled by a Computer Approach
    Maximum Observed Intensity Point Map of the Czech Republic
    Maximum Possible Earthquakes as the Upper Threshold of Seismic Potential Estimates of Earthquake Active Zones
    Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity
    Monitorování geodynamických pohybů na strukturách Českého masívu metodou GPS a jejich geologická interpretace
    Movements of Central European structural units and their relation to the GPS SUDETY network observations
    Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF
    Network of the Academy of Sciences of the Czech Republic (GEONAS) - Permanent GPS observations, their remote control and transfer to data centres
    New geodynamic project Czech-Polish-Slovak cross-border studies of regional geodynamics
    New geodynamic project "Czech-Polish-Slovak cross border studies of regional geodynamics"
    New permanent GPS observatories Sněžka (SNEZ) and Biskupská kupa (BISK)
    New permanent GPS observatories Sněžka (SNEZ) and Biskupská kupa (BISK)
    Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
    Permanent GPS observatories for monitoring of geodynamic motion in the Bohemian Massif
    Permanent GPS observatories for monitoring of geodynamic motions in the Bohemian Massif operated by IRSM AS CR
    Permanentní GPS observatoře provozované Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR
    Permanentní GPS observatoře Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a využití jejich dat pro potřeby běžné geodetické práce
    Podivná záře na obloze zřejmě ohlašuje příchod zemětřesení. Varování, nebo pomsta mimozemšťanů? Příčina světelných jevů je asi prozaičtější: na zlomech vzniká elektřina
    Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
    Post-seismic slip of February 2004 swarm detected by satelite positioning technology
    Prague, Czech Republic. Rybník - Ostrava, Poland-Czech Republic
    Preface
    Preface
    Preliminary Earthquake Hazard Assessments for "Eurocode 8" and Their Relation to the Existing Czech Building Code
    Preliminary geodynamic movements of the West Sudeten area based on GPS observations
    Preliminary geodynamical pattern of the Bohemian Massif
    Preliminary Results Obtained by a Processing of Iranian Accelerograms
    Preliminary Results Obtained from Strong Ground Motion Analyses of Iranian Earthquakes
    Preliminary site movements in the GPS West Sudeten network
    Preliminary West Sudeten site movements determined by the GAMIT/GLOBK and BERNESE GPS software
    Probabilistic Earthquake Hazard Assessment for Southern Italy and Recent Building Codes
    Probabilistic Earthquake Hazard Calculacions for Potenza Area (South Italy)
    Projekt geodynamicznych badaň Sudetóv (Polskich i Czeskich) - "GEOSUD"
    Předpokládaný regionální obraz pole napětí v geodynamickém modelu Českého masívu
    Přínos registrace stávajících systémů NAVSTAR a GLONASS ke zvýšení přesnosti určování polohy
    PSI vertical movements of Prague and Ostrava areas, Czech Republic
    Quantitative Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Quaternary and exogeneous processes
    Recent geodynamic pattern of the Bohemian Massif based on GPS measurements
    Recent geodynamic processes in the east part of the Bohemian Massif detected by GPS technology and geological interpretations
    Recent geodynamics of the Bohemian Massif
    Recent geodynamics of the east part of the Bohemian Massif
    Recent Tectonic Movements in the NE Part of the Bohemian Massif, Czech Republic, Indicated by the Brittle Tectonic Approach
    Regional geodynamic network HIGHLANDS for monitoring of recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Regional Geodynamic Network "Sudeten" (the Eastern Sudeten Area, the Czech Republic and Poland). Its Relation to River Dams
    Regional geodynamic network "WEST SUDETEN"
    Regional geodynamic network "West Sudeten"
    Regional Geodynamical Network SILESIA (The Eastern Sudeten Area, the Czech Republic and Poland). Its Relation to Local Mine Activities and River Dams
    Regional geodynamics network "West Sudeten". A westward wide-ranging extension of present "East Sudeten" network
    Regionalizace v geologických vědách
    Reliability of the GPS data for geodynamic studies
    Remote control of GPS observatory using GSM modem
    Remote Control of GPS Observatory Using SMS
    Remote Sensing Data and Neotectonic Activity in the Sudeten Area
    Reply to Comment of T. Fischer and J. Horálek on "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová
    SAR Interferometry Subsidence Monitoring in Underground Mine Areas
    Seismic hazard assessment for a Central Europe
    Seismic hazard assessment for Central, North and Northwest Europe: GSHAP Region 3
    Seismic Hazard Assessment for the Caucasus Test Area
    Seismic hazard assessment for the Caucasus test area
    Seismic Hazard Assessment in Central Northwest and Northern Europe /GSHAP Region 3/
    Seismic Potential Estimates of Earthquake Active Zones
    Seismic Potential Estimates of Main Earthquake Zones of the Corinthos (Central Greece) and the Kresna Region (SW Bulgaria)
    Seismic Regionalisation of the Czech Republic, Poland and Slovakia
    Seismogeological Acceptance Criteria for Geological Repositories for Spent Nuclear Fuel
    Seismogeological acceptance criteria for radioactive waste disposals
    Seismological Acceptance Criteria for Geological Repositories for Spent Nuclear Fuel
    Seismological acceptance criteria for radioactive waste disposals
    Seismological pattern of a transition area between the East Alps and the West Carpathians
    Seismological Pattern of a Transition Area between the Eastern Alps and the Western Carpathians
    Seismotectonic Pattern of the Contact Zone between the West Carpathians and the Bohemian Massif
    Seismotectonic Pattern of the Contact Zone between the West Carpathians and the Bohemian Massif
    Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpatihans
    Seismotectonics and Geodynamic Investigations in the Bohemian Massif and Their Relations to Its Surrounding Area
    Seismotectonics Map of Iran
    Seismotektonický pohled na geologickou stavbu západní části Českého masívu
    SHACAL - A Computer Program Tool for Earthquake Hazard Assessment
    Some New Aspects in a Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif
    Some problems in Applied Seismology
    Special issue on new phenomena in ground motion, earthquake hazard and risk evaluation - Preface
    Special Issue on Some Problems in Applied Seismology Commission
    State-of-the-art of the GEONAS - The geodynamic network of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Strategy of epoch GPS measurements for recent geodynamic motions studies
    Third Level Seismogeographical Regionalization for the Czech Republic, Poland and Slovakia
    Third Level Seismographical Regionalisation of the Czech Republic, Poland and Slovakia
    To crustal deformation modeling of the West Bohemia swarm area, Central Europe. Reply to the open letter
    To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the EAST SUDETEN network
    To recent geodynamics of the Sudeten area
    To Seismotectonics of the West Bohemian Swarm Area
    Transmission of continuously recored dat from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
    Two new permanent GPS observatories in the Czech Republic - Sněžka and Biskup
    Two new permanent GPS observatories in the Czech Republic - Sněžka and Biskupská kupa
    Vertical movements of Prague and Ostrava areas, Czech Republic, Terrafirma project
    Využití radarové interferometrie v poddolovaném území na příkladu Ostravska
    Zemětřesení
    Zemětřesné ohrožení Severočeské hnědouhelné pánve - příklad korekce výpočtu na lokální geologickou stavbu
    Zemské bloky se pohybují i u nás
    Zpracování GPS signálů permanentních observatoří geodynamické sítě AV ČR GEONAS a odhady současných pohybů mezi jednotlivými observatořemi