Record details

Name
    Schovánek, Pavel
Author of Monograph
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    geologická mapa 02-32 Teplice
    geologická mapa 11-23 Sokolov
    Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-23 Děčín
    Geologická mapa ČR 1:25 000, list 03-144 Tanvald
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon
    Mapa dokumentačních bodů České republiky 1:25000, list 03-424 Trutnov
    Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006
    Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 02-321 Dubí a 02 - 143 Cínovec
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-424 Trutnov -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, geologická mapa list 03-414 Vrchlabí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 02-143 Cínovec
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 144 Tanvald
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 424 Trutnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-143 Cínovec
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-321 Dubí
Author of Article
    Amphibolitization of the Moldanubian eclogite SE of Tábor (Czechoslovakia)
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu
    Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Geologická pozice 'nefritu' v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou : (03-322 Jablonec nad Nisou)
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou
    Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
    Metamorphic development of orthogneisses of the Krušné hory and Smrčiny Mts.
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
    Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
    Proterozoické parametamorfity Altenberské kry (02-32 Teplice)
    Proterozoické parametamorfity altenberské kry
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Spessartin-almandinové granáty z alkalicko-živcového tanvaldského granitu
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constrains
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova