Record details

Name
    Schwarzová, Monika
Author of Article
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu
    Are recent karst processes influenced by soil humic substances?
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic)
    Straw stalactites from building constructions
    The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic)