Record details

Name
    Sedlák, Jiří
Author of Monograph
    Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
Author of Article
    Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
    Geodynamic model of the contact aera of the Bohemian Massif and Western Carpathians
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
    Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland)
    Geological structure of the Czech Republic depicted by the new gravity and magnetic field images
    GEOMIND - Geophysical Multilingual Internet-driven Information Service
    GeoMind, a Geophysical Multilingual Internet driven Information Service
    GEOMIND (Geophysical Multilingual Internet Driven Information Service)
    Geophysical and structural pattern of the Knížecí Stolec pluton and its host rocks in the south-western part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Geophysical Manifestation of the Metabazite Zone of the Brno Massif
    Gravity Images of the Bohemian Massif and the West Carpathian Contact Zone
    Gravity Maps of the NW Bohemia
    Gravity maps of the Vienna Basin
    Gravity model of the Melechov Massif
    Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
    Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Brunno - Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech republic)
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Informace o mezinárodním projektu GEOMIND (Geofyzikální mnohojazyčný internetový informační servis)
    Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced nearby a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    New Geophysical Contributions to the Geological Structure of the Contact Zone of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    New gravity map of Carpathians
    Nové geofyzikální poznatky z centrální části Šumavy
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
    Preliminary results of the new magnetic survey carried out in the NE of the Czech Republic
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu
    Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
    Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
    Structure of the West Carpathian Flysch Belt and its fundament
    Structure of the West Carpathians Flysch Belt and its Fundament
    Vienna Basin and Adjacent Tectonic Units: Structural-Tectonic Elements Mapped by Means of the Gravimetry
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps