Record details

Name
    Seifert, Antonín
Author of Monograph
    Detailed geological mapping of the Choaberib 47 area, Rehoboth District, Namibia, 56 pp. Final Report for the year 2002. CGS, Record Office, File Report no. 3, 2002
    Evaluation of selected glassmaking raw material resources in Namibia. Final Report for the year 2001, 25 pp. CGS, Record Office, File Report no. 1, 2002
    Impact assessment of mining of beryl mineralization on the environment in the Kafubu Area; problems and solutions, 63pp. Final Report for the year 2003
    Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, 81 pp., Appendices 1-12. Final Report for the year 2001.CGS, Record Office, File Report no. 2, 2002
    Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, - Project of development Assistance Programme for the year 2001. Czech Geological Survey
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
    Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
    Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
    Posouzení ložiskového prospektu Ongon Ulaan Uul v jižní Gobi, Mongolsko
    Příručka managementu jakosti pro projekt ?Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa. MS
    Střeleč - vrt V 800. Prováděcí projektová dokumentace
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 11-44 Nýřany
    Vysvětlivky k základní geol. mapě ČR 1: 25 000, list Dobřany 21-222
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 32-123 Lenora a 32-114 Žďárecká hora
    Základní geologická mapa 1:25 000 32-114 Žďárecká hora
    Základní geologická mapa 1:25 000 32-123 Lenora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 12-133 Jesenice
    Základní geologická mapa ČR 1: 25 000, list 21-222 Dobřany
Author of Article
    Bohemian garnet
    Emerald mineralization from the Mujimanzovu area, Northwestern Province Zambia
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia. Bulletin of Geosciences
    Emeralds from the Kafubu Area, Zambia
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geology of Muyombe and Luwumbu River areas.Explanation of degree sheets 1033, SW and SE quarters, Rep. No. 113,1-47
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Minerální pigmenty v České republice
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001
    Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia
    Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia. Bulletin of the Czech Geological Survey
    Sapphire and Garnet from Kalalani, Tanga Province, Tanzania
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Těžba smaragdu v oblasti Kafubu, Zambie
    Ubendian basement an its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia
    Ubendian basement and its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia
    Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii
    Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie