Record details

Name
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost (03.04.2001-04.04.2001 : Ostrava, Česká republika)
Conference for Article
    Jak jsme začínali
    Měření a interpretace průmyslové seismicity ve výrobní hale
    Ověřování vlivu slapových sil na seismicitu západních Čech
    Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy
    Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
    Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR
    Seismická registrační aparatura PCM3-EPC
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti