Record details

Name
    Sejkora, Jiří
Author of Article
    Adolfpateraite, K[(UO2)(SO4)(OH)(H2O)], a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín
    Burgessite, Co2(H2O)4[(AsO3OH)]2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, south Lorraine township, Ontario
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, nothern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group.
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Crystal chemistry of the natural uranyl carbonate mineral grimselite, (K, Na)3Na[(UO2)(CO3)3](H2O), from Jáchymov, Czech Republic
    Crystal structure of pseudojohannite, with a revised formula, Cu3(OH)2[(UO2)4O4(SO4)2](H2O)12
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Interesting supergene Pb-rich mineral association from the Rovnost mining field, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. - Journal of Geosciences, 56, 257-271. DOI: 10.31/geosci.100
    K-poor meurigite from Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    The Krásno SN-n-W ore district near Horní Slavkov: mining history, geological and mineralogical characteristics
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl center dot 5H(2)O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abudancia mine, Chile
    Marruccite, a rare Hg sulfosalt from the Gelnica ore deposit (Slovak Republic), and its comparison with the type occurrence at Bucca della Vena mine (Italy)
    Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2 . 8 H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: A new member of the autunite group
    Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2.8H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: a new member of the autunite group.
    The mineral marrucciite: monoclinic Hg3Pb16Sb18S46
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika
    Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
    New data on mineralogy of the Vysoký kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New naturally occuring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Ondrušite, CaCu4(AsO4)2 (AsO3OH)2 . 10 H2O, a new mineral species from the Jáchymov ore district, Czech Republic:description and crystal-structure determination
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova.
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    The question of water content in parsonsite: a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Raman spectroscopic study of the uranyl sulphate mineral zippeite: low wavenumber and U-O stretching regions
    The role of silver in the crystal structure of pyrargyrite:single crystal X-ray diffraction study
    Romerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O na ložisku Bankov v Košiciach
    Schafarzikit von Pernek, Revier Pezinok (Slowakei)
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zalesi, the Rychlebske Hory Mts., Czech Republic
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Slavkovite, Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4 . 23 H2O, a new mineral species from Horní Slavkov and Jáchymov, Czech Republic:description and crystal-structure determination
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene minerals inthe Horní Slavkov uranium ore district, Gzech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika)
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Štěpite, U(AsO3OH)2.4H2O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium
    Švenekite, Ca[AsO2(OH)2]2, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Tsumoite and associated tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Vibrational spectroscopic study of the arsenate mineral strashimirite Cu8(AsO4)4(OH)4.5H2O - Relationship to other basic copper arsenates
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate: occurrence, formation and characterization
    Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate:occurence, formation and characterization
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinkolivent z rudníko ložiska Krupka, Krušné Hory (Česká republika)