Record details

Name
    Sejkora, Jiří, 1968-
Author of Article
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Amazonitové pegmatity poloostrova Kola
    Analcim ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Arsenidová mineralizace lokality Černý Důl (Krkonoše)
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (Rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Bassanit z hořícího odvalu u dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
    Bismutoferrit a chapmanit - neobvyklé fylosilikáty
    Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
    Burgessite, Co2 (H2O)4 (AsO3(OH))2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, South Lorrain Township, Ontario, Canada
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
    Chvaletice
    Crystal structure, cation ordering and polytypic character of diaphorite, Pb2Ag3Sb3S8, a PbS-based structure
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Dva výskyty goethitu v podkrkonoší
    Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
    Eulynit z Jáchymova a Smrkovce
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5.květen u Vrchoslavi, Krušné hory
    Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
    Foreword to the thematic set on "Uranium: mineralogy, crystalography and geochemistry. A special issue honoring the 85th birthday of Jiří Čejka"
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Historický rudní revír Krupka, Krušné hory
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    Jáchymovite, (UO2)8(SO4)(OH)14.13 H2O, a new uranyl mineral from Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic, and its comparison with uranopilite
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K-poor meurigite from the Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska loparitu Lovozerského masívu v Ruské republice
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Minerální fáze v systému As-S
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Minerals of the plumbogummite-philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály ložiska Moldava v Krušných horách
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály oxidační zóny žíly Krížová, Gelnica, Slovenské rudohorie
    Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy
    Minerály řady russellit-koechlinit
    Minerály severní části ratajské zóny (Českomoravská vrchovina)
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály skupiny zippeitu
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály uranylu v systému PbO-UO3-H2O
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Molybdenany šesti- a čtyřmocného uranu
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Monohydrocalcite from polymetallic vein of the Vrančice deposit near Příbram, Czechoslovakia
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Natroalunit a natrojarosit zo Šace
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Natural SnGeS3 from Radvanice near Trutnov (Czech Republic): its description, crystal structure refinement and solid solution with PbGeS3
    Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
    Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Nerostné suroviny
    Nerosty z jižní části masívu Nekrasu (859 m) v Jizerských horách
    Nerosty z pegmatitu od přehrady v Jablonci n. Nisou - Mšeně
    Nesquehonit a widenmannit z Jáchymova v Krušných horách
    A new cadmium sulfate natural phase from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New data on studtite, UO4.4H2O, from Shinkolobwe, Shaba, Zaire
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory)
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové minerály I
    Nové minerály II
    Nové minerály III
    Nové minerály IV
    Nové minerály. IX
    Nové minerály V
    Nové minerály VI
    Nové minerály VII
    Nové minerály VIII
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Pegmatity Malchanského revíru v Zabajkalí
    Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
    Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Rabejacit z Předbořic
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Retgersit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Retgersite from Jáchymov, Krušné hory Mountains, Czech Republic
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Salésit z odvalu uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Schoepit z Měděnce
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    Schultenit (PbHAsO4) z Abertam u Jáchymova
    Sedmdesátiny Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Sekundární mineralizace březohorského revíru
    Sekundární minerály bismutu z povrchového výchozu křemenného pně nad štolou Prokop (Knötel), Krupka
    Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Seleničitany a telluričitany uranylu
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Serpierit ze Zlatých Hor
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Sillénit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Study of the tourmalines from different metamorphic rocks
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
    Supergenní minerály z Cínovce
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Tetrarooseveltite, beta-Bi(AsO4), a new mineral species from Moldava deposit, the Krušné hory Mts., Northwestern Bohemia, Czech Republic
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    To the infrared spectrum of haynesite, a hydrated uranyl selenite, and its comparison with other uranyl selenites
    To the infrared spectrum of K-poor meurigite (The Kněžská hora quarry near Těškov, the Czech Republic), ahydrated potassium iron hydroxophosphate
    Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.12H2O. Metatorbenit CU(UO2)2(PO4)2.8H2O
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Turmalín z píseckých pegmatitů
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranopilit z Předbořic
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov
    Vanadáty uranylu
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt ryzí mědi a kupritu ve Vrchoslavi u Teplic
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyty fosfuranylitu v České republice
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Z nových nálezů minerálů v ČR a SR
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
    Zajímavé oxidické minerály ložiska Vrančice
    Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Zaniklá a neplatná česká a slovenská osobní a zeměpisná jména v mineralogickém názosloví
    Zavarickit (BiOF) z Cínovce
    Zelený grosular 'tsavorit' ze severní Sibiře
    Zeolity Vinařické hory u Kladna
    Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Železnatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
Other author
Role
   Sestavovatel
Article
   Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004