Record details

Name
    Sekyra, Zdeněk
Author of Monograph
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
Author of Article
    Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
    Former existence of a plateau icefield in Bílá louka Meadow, Eastern Giant Mountains: hypothesis and evidence
    Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Spolehlivost stabilitních analýz