Record details

Name
    Seminář České tektonické skupiny (2. : 00.04.1997 : Ostrava, Česká republika)
Conference for Article
    Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu