Record details

Name
    Shrbený, Otakar
Author of Article
    Chemistry of Tertiary alkaline volcanic rocks in the crystalline area NE of the Lužice fault in northern Bohemia
    Chemistry of Tertiary alkaline volcanics in the central-western part of the Bohemian Cretaceous Basin and the adjacent area
    Geochemical position of the Bohemian Massif neovolcanites (Czechoslovakia) among young volcanic associations
    Geological interpretation of major regional units: Young alkaline volcanic rocks in the Western Part of the Czech Republic
    K šedesátinám RNDr. Lubomíra Kopeckého, CSc.
    Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu
    Major and trace elements in Tertiary volcanics of the Lužické hory Mts. and the adjacent area, northern Bohemia
    Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Saxothuringicum
    Terciérní sedimenty uvnitř vulkanického komplexu na severovýchodním okraji Ceského středohoří