Record details

Name
    Sixta, Jan
Author of Article
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost