Record details

Name
    Skála, R.
Author of Article
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Primary minerals of the Jáchymov ore discrit
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury