Record details

Name
    Skála, Roman
Author of Monograph
    Bohemian geological enigmas: Variscan high-pressure granulites, ultrapotassic magmatites and tektites
    Chemické složení vltavínů chebské pánve a jejich vztah k dalším tektitům středoevropského pádového pole
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Mineralogic analysis of samples from karst sediments in Slovenia, 4. : final report
    Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
Author of Article
    40Ar-39Ar laser dating of tektites from the Cheb Basin (Czech Republic): Evidence for coevality with moldavites and influence of the dating standard on the age of the Ries impact
    40Ar-39Ar laser dating of tektites from the Cheb Basin (Czech Republic): Evidence for coevality with moldavites and influence of the dating standard on the age of the Ries impact
    57. výroční schůze Meteoritické společnosti v Praze
    Agricolaite, a new mineral of uranium from Jáchymov, Czech Republic. - Mineral Petrol. DOI 10.1007/s00710-011-0174-6
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie.
    Aragonit z Kadaňské Jeseně
    Barioferrite, BaFe3+12O19 - a new magnetoplumbite-group mineral from the Most Basin, Czech Republic
    Barva ametystu a její příčiny
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Ca-Fe3+-rich Si-undesaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal basin, Czech Republic
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Changes in meteoroid porosity and density during atmospheric entry
    Changes to meteoroid shape, density, porosity and internal structure during high velocity atmospheric entry
    Changes to meteoroid shape, porosity and internal structure during high velocity atmospheric entry
    Chebské vltavíny
    Chromian troilite from the Vicenice octahedrite
    Chromitity z vardarské ofiolitové zóny v Makedonii
    Crystal chemistry of the natural uranyl carbonate mineral grimselite, (K, Na)3Na[(UO2)(CO3)3](H2O), from Jáchymov, Czech Republic
    Crystal structure determination of new phase Ni2SbTe2 from Kunratice near Šluknov (Czech Republic)
    The crystal structure of Co2P from X-ray powder diffraction and its mineralogical applications
    The crystal structure of Co2P from X-ray powder diffraction data and its mineralogical applications
    Crystal structure of meteoritic schreibersites: determination of absolute structure
    Crystal structure of schreibersite from Toluca iron meteorite
    Crystal structure of trigonal Na4[(UO)2(CO3)3]
    Crystal structure of vanadinite: Refinement of anisotropic displacement parameters
    Crystal structure of vanadinite:Refinement of anisotropic displacement parameters
    Crystal structure of vanadite: Refinement of anisotropic displacement parameters
    Crystal structure parameters as a measure of the degree of shock metamorphism in quartz
    Crystal structure parameters as a measure of the degree of shock metamorphism in quartz
    Crystallography of the Sb-Te-Ni system
    Crystallography of the Sb-Te-Ni system
    Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    České diamanty
    Defects in CaF2 caused by long-time irradiation and their response to annealing
    Density, porosity and internal structure of interplanetary dust
    Density, porosity and internal structure of unmelted micrometeorites
    Density, porosity, mineralogy, and internal structure of cosmic dust and alteration of its properties during high-velocity atmospheric entry
    Density, porosity, mineralogy, and internal structure of cosmic dust and alteration of its properties during high velocity atmospheric entry
    Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo+6O2)2(H2O)2 As+32O5] . H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo6+O2)2(H2O)2As3+2O5].H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Dust storm events in Iceland (1949-2011): Physical properties of Icelandic particulate matter
    Dust Storm Events in Iceland: Physical Properties of Icelandic Dust
    Dva české diamanty
    Effect of natural irradiation in fluorites: possible implications for nuclear waste managenement?
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Evolution of the space weathering - laboratory simulations
    Experimentally shocked dolomite - a Raman spectroscopic study
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts
    Fe-Ti oxides in selected volcanic rocks of the České středohoří Mts
    Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
    Fe/Ni-distribution over crystallographically non-equivalent sites in the crystal structure of two synthetic schreibersites
    Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5.květen u Vrchoslavi, Krušné hory
    Geochemical characteristics of basement target rocks, suevitic glasses from the Eyreville B drill core, Chesapeake Bay impact structure, and three bediasites
    Granáty
    Haitská skla - pravděpodobně nejstarší známé tektity
    Haitská skla
    Hartite from Bílina
    Historie klasifikace a mineralogie oktaedritu od Vícenic
    Hydrogrossular (Ca3Al2(SiO4)3-x(OH4x) and maghemite (Fe2O3) from Raduša, Macedonia
    Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
    Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Impact process: An important geological phenomenon
    Impaktová struktura Alamo v USA
    Impaktové kráterování Země
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    Influence of titanium content on crystal structure of iron monosulfide
    Influence of titanium content on crystal structure of iron monosulfide
    Influence of titanium content on crystal structure of iron monosulfide
    Inversion twinning in troilite
    Inversion twinning in troilite
    K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
    K/T-tektity a nový názor na vznik tektitů
    Kitagohaite, Pt.sub.7./sub.Cu, a new mineral from the Lubero region, North Kivu, Democratic Republic of the Congo
    Klasifikace a nomenklatura meteoritů
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Krystalochemie schreibersitu z železného meteoritu Vicenice
    Krystalochemie spinelidů
    A layered moldavite from the Cheb Basin
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl . 5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl center dot 5H(2)O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abudancia mine, Chile
    Leydetite, Fe(UO.sub.2./sub.)(SO.sub.4./sub.).sub.2./sub.(H.sub.2./sub.O).sub.11./sub., a new uranyl sulfate mineral from Mas d'Alary, Lodeve, France
    Li-F micas from the granite stock at Podlesí, Czech Republic
    Lithium and magnetism isotopes in sediments of the Ries area: constraints on the sources of moldavite tektites
    Lithium in tektites and impact glasses: Implications for sources, histories and large impacts
    Low-temperature magnetism of alabandite: Crucial role of surface oxidation
    Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram, Czech Republic. Rietveld
    Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram Czech Republic: Rietveld crystal structure refinement
    Meteority: jejich složení a klasifikace
    Mineralogical investigations of experimentally shocked dolomite: Implications for the outgassing of carbonates
    Mineralogie pegmatitových žil na hoře Pik Marčenko v Chibinách (Rusko)
    Mineralogie porcelanitů Mostecké pánve
    Mineralogie skupiny organolitů
    Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
    Mineralogy of chromitites from three ultramafic massifs in Macedonia
    Mineralogy of the Vícenice octahedrite
    Modern long-range atmospheric dust transport over the Czech Republic - the case of North African dust load in spring 2014
    Moldavites from the Cheb Basin, Czech Republic
    Moldavites from the Cheb Basin, Czech Republic
    Moldavites from the Cheb Basin, Czech Republic
    Natural and recently formed combustion metamorphic rocks and minerals in the Czech Republic (P2M-244)
    Neutron and photon activation analyses and PIGE in search of parent materials for moldavites and other tektites
    New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal)
    Nickel-dominant schreibersite from Vicenice iron
    Nickelphosphide from the Vicenice octahedrite: Rietveld crystal structure refinement of a synthetic analogue
    Nickelphosphide from the Vicenice octahedrite: Rietveld crystal structure refinement of synthetic analogue
    Niklfosfid ze železného meteoritu od Vícenic
    Nová klasifikace a nomenklatura skupiny amfibolů
    Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze
    Nové minerály I
    Nové minerály II
    Optical properties and climate forcing of Icelandic dust
    Orientation relationships of carlsbergite in schreibersite and kamacite in the North Chile iron meteorite
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    Pegmatity severovýchodní Karélie (Rusko)
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
    Phase relations in the pseudo-ternary system, Co2P-Fe2P- Ni2P
    Physical Properties and X-Ray Microtomography of the Micrometeorites from Novaya Zemlya, Russia
    Physical properties of suspended dust during moist and low wind conditions in Iceland
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Powder data for synthetic analogue of a mineral nickelphosphide
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Přírodní výskyty fullerenů
    Přírodní zeolity
    Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
    Quantitative Study of Porosity and Pore Features in Moldavites by Means of X-ray Micro-CT
    Reliability of chemical microanalyses for solid waste materials
    Rietveld refined of the crystal structure of silica phases from the Barringer Crater in Arizona
    Ringwoodit - silikátový spinelid z meteoritů a nitra Země
    Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Shock-induced effects in natural calcite-rich targets as revealed by X-ray powder diffraction
    Shock-induced phenomena in limestones in the quarry near Ronheim, the Ries Crater, Germany
    Shock-loaded dolomite - An X-ray powder diffraction study
    Shock-loaded dolomite - An X-ray powder diffraction study
    Some unusual magnetic minerals found in palaeo-slags, North Bohemian Browncoal basin; their termomagnetic and low field characteristics
    Some unusual magnetic minerals found in paleoslags, North Bohemian Browncoal Basin; their thermomagnetic and low-field characteristics. -
    Space weathering simulations through controlled growth of iron nanoparticles on olivine
    Space weathering simulations through controlled growth of iron nanoparticles on olivine
    Space weathering simulations through laboratory production of iron nanoparticles on mineral grains
    SPINEL - program k přepočtu chemických dat minerálů spinelové skupiny
    Statistical assessment of major element composition of moldavites from the Cheb Basin
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Synthetic schreibersites (Fe,Ni)3P: Iron and nickel distribution in non-equivalent sites of their crystal structure
    The system Ni-Sb-Te at 400°C
    Systém Sb-Te-Ni a jeho geologická aplikace
    Švenekite, Ca[AsO2(OH)2]2, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Švenekite, Ca[AsO.sub.2./sub.(OH).sub.2./sub.].sub.2./sub., a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    A tephra ash from the Alaskan Mt. Redoubt 4 April 2009 eruption reached Prague in twelve days
    Tertiary alkaline Roztoky Intrusive Complex, České středohoří Mts., Czech Republic: petrogenetic characteristics
    Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
    Transformace minerálů během impaktní metamorfózy
    Trigonal Na4(UO2(CO3))
    Triple-oxygen isotope composition of moldavites and irghizites: clues for source materials of tektites and other impactrelated glasses
    Troilite formed by sulfurisation: A crystal structure of synthetic analogue
    Tucson Gem and Mineral Show 1995 a účast Národního muzea na ní
    Tučekit - sulfid niklu a antimonu - pojmenovaný podle Dr. K. Tučka
    Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
    Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at ĺelénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at Želénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Upheaval Dome (Canyonlands National Park, Utah, USA) - impaktový kráter nebo solný diapir?
    Uraninit
    Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov
    Útes Stevns Klint v Dánsku a jeho význam pro hranici křídy a terciéru
    Variation of unit-cell dimensions of experimentally synthesized members of Fe3P-Ni3P solid solution
    Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech republic
    Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic
    Vavřínite Ni2SbTe2, a new mineral species from the Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic
    Vavřínite, Ni2SbTe2,a new mineral species from Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vistepit Mn5SnB2Si5O20 - novyj borosilikat marganca i olova
    Vladimír J. Bouška (1933-2000) - Memorial
    Volcanic ash particulate matter from the 2010 Eyjafjallajökull eruption in dust deposition at Prague, central Europe
    Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby
    Vypřesnění krystalové struktury vanadinitu
    Whewellit z příbramského uranového ložiska
    X-ray powder diffraction study of experimentally shocked dolomite
    Závislost mikrostruktury dentálního hydroxylapatitu na délce vývoje zubu
    Zeolitová mineralizace Vinařické hory
    Zeolity
    Zeolity Vinařické hory u Kladna
Other author
Monograph
   Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa