Record details

Name
    Skřivánek, František
Author of Article
    Aragonit v československých jeskyních
    Dějiny speleologie v Rakousku
    Dobývání a řezba drahých kamenů z naleziště u Ciboušova ve středověku
    Doc. RNDr. Vladimír Panoš šedesátníkem
    Drahý kámen v inkrustacích českých gotických památek
    Ekologizace národního hospodářství a úkoly Státní ochrany přírody
    Evropská regionální speleologická konference v r. 1980
    Historie a současný stav ochrany neživé přírody
    Inkrustace z drahého kamene - vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře
    IX. Mezinárodní speleologický kongres
    Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku
    An outline of the East Krkonoše Complex geology
    Středověké tajemství odhaleno. Dvě nové chráněné přírodní památky
    Umělé dutiny pod zemským povrchem
    Vojenu Ložkovi k šedesátinám
    Využití výplně krušnohorských hydrotermálních žil jako drahých kamenů ve středověku
    Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací