Record details

Name
    Skřivan, Petr
Author of Monograph
    Monitoring of atmospheric deposition in the Koněprusy area and geochemical research of selected elements in monitoring net (monitoring 2003). Report on research to contract with the Velkolom Čertovy schody, a. s., for 2003
    Toxické a stopové prvky v přírodním prostředí: antropogenní ovlivnění geochemie arzénu, berylia a olova
    Úvod do chemie prostředí
Author of Article
    30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
    Abtrag von Schwermetallen aus kontaminiertet BŢoden durch Erosionprozesse in landwirtschaftlichen Gebieten. (poster)
    Acidification of forest soils developed on the Říčany granite and on cenomanian sandstones of the Černokostelecko region - trends in the mobilization of selected minor and trace elements
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Assessment of sources and pathways of atmospheric contaminants in precipitation over central Bohemia
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    ATMOSPHERIC DEPOSITION FROM WIND-DRIVEN LOW CLOUDS AND FOGS AS A PROCESS AFFECTING NATURAL ENVIRONMENT
    The behaviour of rare-earth elements and Y during the rock weathering and soil formation in the Říčany granite massif, Central Bohemia
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republik), 7 Years of Systematic Study
    Biogeochemical cycles of metals in the environment: factores controlling their content in the tissues of selected forest tree species
    Biogeochemical fluxes of manganese in a Central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemistry of beryllium in a forested catchment, Czech Republic
    Biogeochemistry of beryllium in an experimental forested landscape of the Lesní potok catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of the Transition Elements in a Forested Landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    The characteristics of rare earth elements in bulk precipitation, throughfall, foliage and lichens in the Lesni potok catchment and its vicinity, Czech Republic
    Chemical composition of wet deposition in connection with meteorological factors
    Chemical response of a small stream in a forested catchment (central Czech Republic) to a short-term in-stream acidification
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého Krasu.Případová studie:Velkolom Čertovy schody
    Chemistry and modeling of the response of a small stream to a shortterm in-stream acidification
    The comparison of pollutant concentrations in liquid falling and deposited precipitation, and throughfall
    Cycling of beryllium in the environment under anthropogenic impact
    Decreasing immissions of vehicular lead in central Bohemia?
    Decreasing immissions of vehicular lead in central Bohemia?
    Děje probíhající na rozhraní kapalné a tuhé fáze, které ovlivňují migraci prvků v oxidační zóně
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesní Potok, Central Czech Republic
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
    Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
    Distribuce prvků vzácných zemin v malém povodí Lesní potok
    Distribution and geochemistry of the REE in the small catchment Lesní potok, Czech Republic
    Distribution, cycling and impact of selected inorganic contaminants in ecosystem of the Lesni potok catchment, the Czech Republic
    Distribution, cycling and impact of selected inorganic contaminants in ecosystem of the Lesní potok catchment, the Czech Republic
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Experimental Modelling of the Trace Elements Distribution between the Particulate and Liquid Phases of the Run-off
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and stemflow in Central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and streamflow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stemflow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stream flow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors Affecting the Trace Element Distribution in a Soil Developed on Granite Bedrock in Central Bohemia (Czech Republic)
    First experience with the new type of throughfall collector
    Fluorine and aluminium behaviour in a small catchment with granite bedrock
    Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
    Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
    Geochemie dnových sedimentů v podmínkách intenzívních antropogenních vlivů
    Human- and climate- induced changes in the surface stream activity affecting the element cycling
    Human- and Climate-Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling
    Human and Climate- Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling
    Influence of acidic deposition on the characteristics of soil in nature state reserve "Voděradské bučiny" from the point of view of trace elements content
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmspheric deposition
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    Inorganic Pollutants in Wet Atmospheric Deposition and the Trajectories of Their Possible Transport
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí
    Manganese biogeochemistry in a central Czech Republic catchment
    Manganese Biogeochemistry in a Central Czech Republic Catchment
    Meteorological Situations in 2007 and their Implications for the Cycling of Selected Chemical Elements in a Central Bohemian Forested Catchment
    Meteorological Situations in 2007 and their Implications for the Cycling of Selected Chemical Elements in a Central Bohemian Forested Catchment
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Partition of beryllium and several other trace elements insurface waters
    Porovnání biogeochemických charakteristik Fe, Co, Ni
    POROVNÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V RŮZNÝCH DRUZÍCH KAPALNÝCH SRÁŽEK
    Porovnání kvantitativních a kvalitativních odtokových poměrů na povodí Lesního potoka
    The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways
    The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    Recent trends in bulk deposition of As, Be, Cd, Cu, Mn, Pb and Zn over central Czech Republic
    The reduction of precipitation amount bias in the analysis of time series of wet deposition chemism
    The response of a small stream in the Lesní potok forested catchment, central Czech Republic, to a short-term in-stream acidification
    Secondary anthropogenic contamination of surface streams through lithogenic beryllium, mobilized by acid atmospheric deposition
    Secondary anthropogenic contamination of surface streams through lithogenic beryllium, mobilized by acid atmospheric deposition
    Sources and fluxes of selected microelements in a Central Bohemian forest ecosystem with granitic bedrock
    Speciace některých minoritních a stopových prvků v recentních sedimentech povrchových toků
    Speciation of some minor and trace elements in sediments and water of a pond
    Srovnání chemického složení podkorunových a usazených srážek
    Study of the sorption and dissolution processes in the system of fly ash - aqueous solution. Kinetic model of the leaching of arsenic
    Ten years of monitoring the atmospheric inputs at the Černokostelecko region, Central Bohemia
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Vliv metabolitů lesní vegetace na chemismus throughfallu
    Význam metabolické činnosti lesních dřevin pro biogeochemické cykly některých minoritních a stopových prvků
    Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
    Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
    Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
Editor of Monograph
    Global Changes and Essential Elements Cycling in the Environment