Record details

Name
    Sklenář, Jan
Author of Monograph
    Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov
    Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze
    Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
    Triaxiální zkoušky granitů z lokality Příbram - Brod
    Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves
Author of Article
    An acid-free method of microfossil extraction from clay-rich lithologies using the surfactant Rewoquat: Examples of application to Silurian and Devonian fossils
    An acid-free method of microfossil extraction from clay-rich lithologies using the surfactant Rewoquat
    Ammonites, biostratigraphy and bio-events of the Pecínov Member (Upper Cenomanian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 - a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study
    Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 - a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study
    Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon)
    Contribution of the deformation behaviour of rocks during Rheological loading
    Contribution to the deformation behaviour of rocks during rheological loading
    Evaluation of critical stress-strain state of rocks by ultrasonic emission (laboratory studies)
    K životnímu jubileu dr. Olgy Nekvasilové
    Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty ve svrchní křídě lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
    Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty z lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
    Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Ultrasonic and Seismoacoustic Control of Rheological Deformations of Loaded Sandstone Samples
    Vliv dlouhodobého zatěžování na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin