Record details

Name
    Skoček, Vladimír, 1934-
Author of Article
    Alerations of carbonate sequences caused by descending meteoritic water: western and southwestern Iraq
    Česká republika v rámci projektu PANGEA
    Distribution and Origin of Reduction Spheroid in the Upper Paleozoic Sequences, Czech Republic
    Distribution and origin of reduction spheroids in Upper Paleozoic sedimentary sequences, Czech Republic.
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    The Effect of Clay Mineralogy and pH Sorption and Desorption of Cadmium and Lead: The Overlying Clay Formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
    Evidence of coastal sabkha in the Early Devonian sequence at Tišnov, Western Moravia
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
    Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
    Fossil calcretes in the Permocarboniferous sequence; Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Genetická interpretace sedimentů z malesických vrstev
    Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
    Geologická historie a současná antropogenní produkce CO2
    Hodnocení prognózních hořlavých a olejonosných břidlic
    Hořlavé a olejonosné břidlice Syrské arabské republiky
    Indications of Early Carboniferous events in Palaeozoic sequences of Moravia, Czechoslovakia
    Indications of the Late Carboniferous eustatic and climatic oscillations in the Upper Silesian Basin
    Karbonátové facie barrandienského proterozoika
    Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
    Litoeventy v české křídové pánvi
    Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
    The microbial growth of Fe-ooids
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
    Neoproterozoic sedimentary carbonates and their silicified equivalents: Barrandian, Czech Republic
    Oncoidal and Ooidal Ironstone in the Lower Devonian Limestone Sequence, Barrandian, Czech Republic
    Oolitické železné rudy a železité trubky v severní části Aralské pánve
    Origin of Fe-Ooides: Problems and Consequences
    Paleogeographic, paleofacial and contour maps of Carboniferous, Permian and Triassic of the Bohemian Massif (Czech Republic).
    Perspektivy průmyslového využití hořlavých břidlic
    Proterozoické karbonáty a jejich silicifikované ekvivalenty
    A puzzling marine assemblage of organic remains in Upper Paleozoic sediments of the Budějovice Basin
    Quartzose pseudomorphs in Upper Proterozoic sediments of the Blovice Formation; Czech Republic
    Rozpadavost jílovců a kalovců: morfologie a využití pro rozlišování sedimentačního prostředí
    Rozšíření a struktury vápenců v západočeském proterozoiku
    Růstové stimulátory z organické hmoty jílovců a břidlic
    Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH
    Seminář o mladopaleozoických jezerních sedimentech
    Silicifikované sulfáty v sekvenci paleozoických sedimentů z vrtu Janovice 9
    Současné směry výzkumu a využití hořlavých břidlic
    Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách
    Stefanské jezerní sedimenty permokarbonu středních a severovýchodních Čech
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu
    Travertine cascades with giant pisoids in the Kladno area
    VII. uhelně geologická konference
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu
    Životní jubileum RNDr. K.Melky, CSc