Record details

Name
    Skopec, Jiří
Author of Article
    Anomalous dips of some upper Carboniferous strata in the Mšeno-Roudnice basin based in borehole data and reflection seismic measurements
    Anomalous dips of some Upper Carboniferous strata in the Mšeno-Roudnice Basin based on borehole data and reflection seismic measurements
    Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
    Application of Geophysical Methods for Checking the Condition of Czech Railway Tracks
    Application of ground seismic method to investigations of quarry-stone deposits
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice basin
    Experimental seismic measurements with the application of a vibrator
    Experimental Seismic Measurements with the Applications of a Vibrator
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Fossil river valleys - geophysical indications and geological signification
    Geofyzikální měření na vodním díle Křivoklát
    Geofyzikální možnosti studia nivy
    Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
    The Mseno-Roudnice Basin: Problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
    The Mšeno Basin: problems of reconstruction of fossil stream fossil pattern (Central Bohemian coal bassins, Czech Republic)
    The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
    Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
    New ways of applying shallow refraction seismics in the research after kaolin deposits
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Pokusné seismické měření nad objektem teplovodu
    Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
    Použití harmonického vibrátoru v mělkém seismickém průzkumu.
    Poznatky z vibračních měření na objektu železničního tělesa.
    Profesor Ing. Jan Gruntorád, DrSc. pětašedesátníkem
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Refraction seismics in vertical gradient medium : The present state and future requirements
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních podkladů z Mšensko-roudnické pánve
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Seismic methods
    Shallow seismic investigations of the vertical velocity gradient media
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Současný stav interpretace v metodě TO pro mělkou refrakční seizmiku
    The Use of Convergency for Estimating the Correction of Penetrating Seismic Waves
    Vertical Velocity Gradient Medium with an Inclined Boundary