Record details

Name
    Sládečková, Alena
Author of Article
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Znečištění a eutrofizace vod v povodí Hamerského potoka a možnosti ozdravění rybníka Vajgaru