Record details

Name
    Slačík, Josef
Author of Article
    Fotoluminiscence v českých jeskyních
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Luminescence analysis in speleology
    Příspěvek k chemismu primárních kaplcitů v moravských jeskyních
    Separace gahnitu z Křižanovic
    Separace grafitu pro jeho další mineralogické a technologické hodnocení
    Separace kasiteritu z greisenových rudnin jako podklad pro jeho granulometrické hodnocení
    Stanovení nositelů užitkových kovů v rudninách pomocí soustav bilančních rovnic
    Uranium activates in karst regions