Record details

Name
    Slezák, Ladislav
Author of Article
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Speleologické průzkumy a objevy v Moravském krasu v letech 1945 až 1993
    Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu