Record details

Name
    Slovák, Jiří
Author of Article
    Geophysical and structural pattern of the Knížecí Stolec pluton and its host rocks in the south-western part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí