Record details

Name
    Smutek, Daniel
Author of Monograph
    Komentář ke geologické mapě 1:10 000 okolí Janských Lázní
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
Author of Article
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Potvrzení výskytu neovulkanického tělesa v Luži na Chrudimsku (Železné hory)
    Protection of thermal water sources in Janské Lázně in the relation to Janský fault and occurence of carbonate rocks
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů