Record details

Name
    Soejono, Igor
Author of Monograph
    1st Quarterly Report on the Progress of Work of the CGS expedition in trhe Eastern Azarbayjan Province during the 1st Field Campaign from the 1st of August to the 10th of September 2007
    Base Geological Map 1:25.000, sheet Avan
    Base Geological Map 1:25.000,sheet Eshtobin
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geological maps, Avan sheet
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geological maps, Eshtobin sheet
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
    Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
    Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
    Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
    Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 12-313 Kaznějov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 32-124 Volary - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-124 Volary
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-124 Volary
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-124 Volary
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, 12-313 Kaznějov
    Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
    Zpráva o výsledcích geologického průzkumu. Tunel Praha-Beroun
Author of Article
    Fragment of an Early Cambrian oceanic crust incorporated in the Variscan Orogen: Letovice Complex, Bohemian Massif
    Letovické krystalinikum: spodnokambrická oceánská kůra varisky začleněná do východního okraje Českého masívu
    Magnetic fabric and tectonic setting of the Early to Middle Jurassic felsic dykes at Pitt Point and Mount Reece, eastern Graham Land, Antarctica
    Magnetic fabric and tectonic setting of the Early to Middle Jurassic felsic dykes at Pitt Point and Mount Reece, eastern Graham Land, Antarctica
    Na návštěvě v jurském parku: stáří, geochemická povaha a možná petrogeneze kyselých-intermediárních magmatitů antarktického poloostrova (širší okolí Camp Hillu a ledovce Victory Glacier)
    Nature and tectonic setting of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Graham Land, Antarctic Peninsula)
    Nature, origin and causes of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Eastern Graham Land)
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian zone (Bohemian Massif)
    Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian zone (Bohemian Massif)
    Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Tectonometamorphic Evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE ): Evidence for Wrench-Dominated Transpression along the NE Margin of the Variscan Orogenic Root
    Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
    Vestige of an Early Cambrian incipient oceanic crust incorporated in the Variscan orogen: Letovice Complex, Bohemian Massif
    Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
    Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum