Record details

Name
    Sopková, Bohuslava
Author of Article
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Sarmatian depositional environment of the Northern Vienna Basin
    Sarmatian sedimentary record in the Moravian part of the Vienna Basin
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Sequence stratigraphy of the Middle Miocene on the northeastern margin of the Vienna Basin