Record details

Name
    Sosna, Karel
Author of Monograph
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
Author of Article
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Granite Matrix Permeability: an Overall Project Review
    In situ and laboratory measurements of hydraulic conductivity in granitic rock matrix
    Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    The Results of Borehole Acoustic Imaging from a Granite in the Jihlava District, Czech Republic: Implications for Structural Geological Research
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks