Record details

Name
    Souček, Jiří
Author of Article
    Alkaline lamprophyres (Camptonites and Monchiquites) in Central Europe
    Blastomylonity skupiny příkrovů Orlíku, Hrubý Jeseník
    Blueschist-greenschist metamorphism of metabasites in the western Krušné hory (Erzgebirge) Mts.
    Camptonites and monchiquites in Central Europe
    Contribution to the Petrology of the Žulová Massif mantle
    Fylonitizace hornin kry Orlíku
    Geochemie hornin keprnické klenby
    Geochemistry and Petrogenesis of the Tertiary Alkaline Volcanic Suite of the Labe Tectovolcanic Zone, Czech Republic
    Geochemistry and Petrology of Alkaline Dyke Rocks of the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mountains, ČSSR
    Geochemistry of gneisses of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Geochemistry of peridotites, gabbros and trondhjemites of the Ballantrae complex, SW Scotland
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
    Granátový náhrdelník k životnímu jubileu
    K pětasedmdesátinám Prof. Dr. Bohuslava Hejtmana
    K šedesátým narozeninám profesora Františka Fediuka
    Korelace jesenického a sobotínského amfibolitového masívu
    Lawsonit v horninách Sierry de Escambray (Kuba)
    Metamorfóza na Kraslicku
    Nový pohled na jaderné ruly a migmatity desenské klenby
    Odešla RNDr. Eva Fediuková, CSc.
    Petrologický výzkum pyroklastik ze štoly Nový Hackelberg, Zlaté Hory-západ
    Petrology of the Bíteš orthogneiss of the Svratka Dome
    Pre-variscan, Variscan and Early Alpine thermo-tectonic history of the north-eastern Bohemian Massif: An 40Ar/39Ar study
    Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
    Profesor Ferry Fediuk sedmdesátiletý
    Předmetamorfní původ fylitů na Kraslicku
    Slabě metamorfované basalty a diabasy
    Slovo úvodem (předmluva)
    Současný stav a problémy petrologického a geochemického výzkumu Hrubého Jeseníku
    Světonázorová výchova ve výuce mineralogie a petrologie na vysokých školách
    Sympozium o alkalických vulkanických horninách střední Evropy, SCEAVR 91
    Vědeckovýzkumná práce Katedry petrologie
    Význam díla profesora RNDr. Bohuslava Hejtmana