Record details

Name
    Spudil, Jiří
Author of Monograph
    Mapa dokumentačních bodů České republiky 1:25000, list 03-424 Trutnov
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žacléř 03-422
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 424 Trutnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list Žacléř 03-422
    Zpráva o průběhu geologických prací na lokalitě Calaw - surovina: hnědé uhlí
    Zpráva o průběhu geologických prací v oblasti cementárny Jabal Seraj - cementářské suroviny
Author of Article
    Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
    Group of Seams of the Šverma Mine at Žacléř (Intra-Sudetic Basin)
    Je možné členit nýřanské vrstvy?
    K tektonické stavbě karbonu plzeňské pánve
    Metoda "modelování sloje" při průzkumu ložiska Chotíkov
    Neogenní říční síť v západních a středních Čechách a její sedimenty
    Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
    Paleogeografie středočeského a západočeského neogénu
    Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
    Přesmyková tektonika v karbonských sedimentech plzeňské pánve
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Salt Plugs in the eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska