Record details

Name
    Střeštík, Jaroslav
Author of Monograph
    Results of geomagnetic measurements made at the observatory of Budkov in 1998
    Results of geomagnetic measurements made at the observatory of Budkov in 1999
    Results of geomagnetic measurements made at the observatory of Budkov in 2000
Author of Article
    Akutní kardiovaskulární příhody a meziplanetární prostředí
    Analýza růstu globální teploty
    Atmogeochemické pole a jeho vztah ke geofyzikálním a meteorologickým parametrům
    An attempt to predict the Wolf sunspot numbers for the next decades using those observed so far
    Calculation of a set of correlation coefficients using sine functions as a method for determining signal periodicities
    Cerebral infarction versus solar and geomagnetic activity: a cross-regression study
    The change of precipitation totals in different European localities during 1900-2000
    Changes of ST-phenomena and surface air temperature during the last three centuries in relation to solar inertial motion
    Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině
    Chronologie akutního koronárního syndromu
    Chronologie akutního koronárního syndromu
    Connections between whistlers and pulsation activity
    Correlations between long-term climatic changes and the secular variation of geomagnetic elements
    Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let
    Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel
    Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel
    Další zkušenosti s validitou celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku
    Délky letorostů vinné révy jako pomůcka pro rekonstrukci jarních teplot vzduchu v 18. století
    Délky letorostů vinné révy, teplota vzduchu a heliogeofyzikální faktory z hlediska chronobiologie
    Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu
    Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu
    Dlouhodobé periodicity ve Wolfových číslech slunečních skvrn
    Dlouhodobé změny klimatu v souvislosti se sluneční a vulkanickou aktivitou a pohybem Slunce
    Doplnění katalogu polárních září pozorovaných v nižších šířkách 1001-1779
    Dynamics of bioparameters in relation to external chronomodulation
    Dynamika některých bioparametrů ve vztahu k vnějšímu prostředí
    Effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on geomagnetic pulsations
    The effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on geomagnetic pulsations
    The effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on the geomagnetic field
    Extraterrestrial influences on cardiovascular mortality
    Geomagnetic Pc3 pulsations during the total solar eclipse on Aug 11, 1999
    Globální teplota roste nepravidelně
    Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole
    Hodnocení významnosti statistických výsledků
    Increase of annual and seasonal air temperatures in the Czech Republic during 1961 - 2010
    The increase of the air temperatures observed in different European localities during 1951-2010
    The influence of heliogeophysical and meteorological factors on cardiovascular mortality
    The influence of heliogeophysical and meteorological factors on cardiovascular mortality
    K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku
    K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro českou republiku (z hlediska kardiologa)
    Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy
    Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let
    Korelace variací atmogeochemického pole s meteorologickými daty
    Late spring and early autumn frosts in connection with global warming
    Long-term changes of the surface air temperature in relation to solar inertial motion
    Long-term climatic changes observed in Prague-Klementinum
    Long-term variations in solar and geomagnetic activities
    Magnetické pole Země a jeho možný vliv na živé organizmy
    Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu
    Možné meteorologické a mimozemské vlivy na výskyt zločinnosti v jihomoravském regionu
    Možné periodicity ve výskytu válek v Evropě za posledních 500 let
    Možné slapové vlivy planet na Slunce
    Možné vnější faktory ovlivňující výskyt záchvatů srdeční tachyarytmie
    Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení
    Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení
    Některé periodicity v úmrtnosti v Rumunsku v letech 1989-1995
    Některé souvislosti mezi vybranými heliogeofyzikálními a meterologickými jevy a kardiovaskulární úmrtností
    Nemocnost v n. p. Jihlava v letech 1965-1974 z hlediska chronobiologie
    Nemocnost v n. p. Jihlava v letech 1965-1974 z hlediska vlivu vnějších faktorů
    Nile annual volume 1871-1970: hic sol laborat?
    O dlouhodobém vlivu sopečné činnosti na povrchové teploty vzduchu
    Odezva úplného slunečního zatmění v zemském magnetickém poli
    Odraz slunečního systému v solárně-terrestrických (ST) jevech
    Partial validation of an about 29-year transtridecadal cycle in the aurora borealis
    Periodicities between 6 and 16 years in surface air temperature in possible relation to solar inertial motion
    Periodicity a trendy v evropských srážkových řadách
    Periody spojené se slapovými variacemi
    Periody spojené se slapovými variacemi
    Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice
    Posouzení astrologické předpovědi na léto 1998
    Possible correlation between solar and volcanic activity in a long-term scale
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
    Pravidelné variace znečištění ovzduší na vybraných stanicích v letech 2003-2006
    Projevy klimatické změny v maximálních a minimálních teplotách
    Projevy klimatické změny v maximálních a minimálních teplotách
    Proměnlivost průměrných denních teplot vzduchu za dobu pozorování v pražském Klementinu
    Proměnná délka slunečních cyklů jako frekvenčně modulované oscilace
    Průběh teplot a srážek v Praze na Karlově v letech 1961-2010
    Průměr kmene stromu a Měsíc: podrobný rozbor periodických vztahů
    Přechody vnitřních planet přes sluneční disk
    Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu
    Reconstruction of the spring temperatures in the 18th century based on the measured lengths of grapevine sprouts
    Reconstruction of the spring temperatures in the 18th century from measured lengths of grapevine sprouts
    Regular variations of air pollution on selected stations during 2003-2007
    Rekonstrukce jarních teplot vzduchu v 18. století na základě délky letorostů vinné révy
    Rekonstrukce průměrných teplot vzduchu v minulém tisíciletí
    Relations between the solar inertial motion, solar activity and geomagnetic index aa since the year 1844
    Relations of field line resonances and upstream waves and the winter attenuation of pulsations
    The response of the 11 August 1999 total solar eclipse in the geomagnetic field
    The response of the 11 August 1999 total solar eclipse in the geomagnetic field
    Salmonelóza a některé meteorologické, solární a geomagnetické ukazatele
    Sluneční aktivita a povrchové teploty vzduchu od r. 1750
    Sluneční aktivita, meziplanetární prostředí a možné korelace s výskytem akutních kardiovaskulárních příhod
    Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: vztah k mozkové mrtvici?
    A solar activity forecast: cycles 23-26
    Solar and lunar rhythms in Ap index
    The solar systemic features in ST-phenomena and surface air temperature during the last centuries
    Some long-term periodicities and trends in European precipitation series
    Some periodicities in European precipitation series
    Some periodicities in the mortality in Romania 1989-1995
    Současná klimatická změna podle pozorování z pražského Klementina
    Spectrum of geomagnetic activity in the period range 5-60 days: possible lunar influences
    Srážková bilance a průtoky vody ve Vltavě za dvě století
    Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech 1805-2007
    Statistical regularities of geoelectric Pc3 pulsations at station Šrobárová over the period 1979-1984
    Střednědobé a dlouhodobé periodicity ve sluneční aktivitě
    Střednědobé a dlouhodobé periodicity ve sluneční aktivitě
    Střednědobé změny v délkách cyklů sluneční aktivity
    Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů
    Transtridecadal BEL cycle in the aurora (1001-1900)
    Tree-stem diameter fluctuates with the lunar tides and perhaps with geomagnetic activity
    Unseen space weather also relates to cardiac events
    Upstream waves and field line resonances: simultaneous presence and alternation in Pc3 pulsation events
    Upstream waves and field line resonances: simultaneous presence and alternation in Pc3 pulsation events
    Variace porodnosti na Slovensku
    Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě
    Variations in solar and geomagnetic activity with periods near to 1.3 year
    Variations in the mortality with respect to lunar phases
    Variations in the mortality with respect to lunar phases
    Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy
    Vliv heliogeofyzikálních faktorů na zemědělskou produkci
    Výskyt extrémních hodnot teplot vzduchu v průběhu dvou století v pražském Klementinu
    Výskyt teplých a studených dní v průběhu dvou století v pražském Klementinu
    Vývoj cen pšenice ve Francii a v Německu v letech 1531-1785
    Vzájemné korelace počasí v jednotlivých měsících - ověření některých pranostik
    Vzájemné korelace průměrných teplot a úhrnných srážek v jednotlivých měsících a jejich odraz v pranostikách
    Vzrůst průměrných teplot vzduchu podle pozorování na síti stanic v Německu za posledních 17 let
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Vztahy mezi pohybem slunce a geomagnetickou a sluneční aktivitou od r. 1844
    Změna kontinentality podnebí v souvislosti s globální klimatickou změnou
    Změna průměrných teplot vzduchu ve městě a mimo měasto za posledních 65 let
    Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012
    Změna srážkových úhrnů a průtoků vody v řekách v průběhu 20. století
    Změny geomagnetický pulzací v průběhu úplného zatmění slunce
    Změny klimatu vzhledem k proměnlivosti solárně-terrestrických jevů