Record details

Name
    Stalmach, Jan
Author of Article
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině