Record details

Name
    Steinová, Marika
Author of Monograph
    The 5th Conference on Trilobites and their relatives, 1st July - 4th July 2012, Prague, Czech Republic MID-CONFERENCE FIELD TRIP GUIDE
    Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881)(Bivalvia)z českého darriwilu(ordovik)
    Current Catalogue of figured types and specimens in the Palaeontological collections of the Czech Geological Survey, Volume 1 1960-2011
    Nástroj pro výběr hodnot z číselníků
    On-line aplikace pro elektronickou evidenci paleontologických sbírek
    Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace
Author of Article
    Cambrian and Ordovician Fossil-Lagerstätten in the Barrandian area
    Changes in gathering and presentation of the data from the palaeontological collections: The case study of the Czech Geological Survey
    Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli
    Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4
    Gathering and presentation of the data from palaeontological collections: the case study of the Czech Geological Survey
    Middle Ordovician bivalves from Bohemia, Spain and France
    Mlži z nejvyššího ordoviku pražské pánve (Hirnantian, kosovské souvrství)
    Palaeotaxodont bivalves from the Darriwilian (middle Ordovician) of Bohemia reclassified
    Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve
    Preliminary report: The revision of genera Praeleda Pfab, 1934 and Praenucula Pfab, 1934 (Ordovician, Nuculidae, Bivalvia)
    Probable ancestral type of actinodont hinge in the Ordovician bivalve Pseudocyrtodonta Pfab, 1934
    Předběžná zpráva o revizi nuculidních mlžů ze šáreckého souvrství (pražská pánev, střední ordovik, darriwil)
    Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik)
    Uppermost Ordovician bivalves from the Prague Basin (Hirnantian, Perunica, Bohemia)
    Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A v Praze na Červeném vrchu (Vokovice)