Record details

Name
    Stemberk, Josef
Author of Monograph
    3-D Monitoring of active tectonic structures in the Western Carpathians (Field trip guidebook)
    Aktivita vybraných geodynamických procesů ve středním Poohří
    Comparative examples of landslide from Czech Republic and Slovakia
    Dlouhodobé pohyby pískovcových bloků v přírodní rezervaci Ostaš. Etapa 1994
    Expertní vyjádření k podmínkám optimalizace trati ČSD v úseku Děčín - státní hranice SRN z hlediska možností ohrožení trati svahovými pohyby
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Malá Bystřice v okrese Vsetín: závěrečná zpráva
    Hodnocení svahových deformací na Příhrazské vrchovině na Mladoboleslavsku
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu
    Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994
    Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín: závěrečná zpráva
    Standsicherheit der Hänge in der Umgebung des Kehrtunnels im Weiler in Wutachtal
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe
Author of Article
    1st European Conference on Landslides
    3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
    3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
    3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
    3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
    3D monitoring of active tectonic structures
    7. kongres Mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
    7. kongres mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
    Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe)
    Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe)
    Active tectonics within Sudetic Marginal Fault zone (NE Bohemian Massif)
    Activity of selected Geodynamical Processes in the Central Poohří Region, NW Bohemia
    Analysis of manifestation of tectonic activity in seismically active regions of the Bohemian Massif
    Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Avalanche-like occurrences of slope deformations in the Czech Republic and coping with their consequences
    Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattenkopftunnel bei Ettlingen
    Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattkopftunnel bei Ettlingen
    Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů
    CEC Project MeFISSt - Field trip in the Langhe Hills (November 27-29, 1994)
    CHKO Labské pískovce očima geomorfologa a inženýrského geologa
    Collision movements detected in Sudeten Marginal Fault zone, Bohemian Massif
    The COST project in Italy: analysis and monitoring of seismogenic faults in the Gargano and Norcia areas (central-southern Appenines, Italy)
    Cutt-off of a railway line by earth flows in the Czech Republic during July 1997
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deformation function of tectonic structures in massifs
    Deformations in sandstones due to table hill desintegration
    Deformations in sandstones due to table hill disintegration
    Dendrogeomorphological investigations of slope deformation on Salesius Hill in the Krušné Hory Mts
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Displacements registered around March 13, 2006 Vrbové earthquake M=3,2 (Western Carpathians)
    Displacements registered around the 13 March 2006 Vrbové earthquake M=3.2 (Western Carpathians)
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Endogeneous factors influencing origin and evolution of slope deformations
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Fresh speleothemes damages versus active fault movements in selected caves of the Bohemian massif and Western Carpathians
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geodynamic research within the Czech portion of the Sudetic Marginal Fault zone
    Geodynamický výzkum kvartérní aktivity v zóně okrajového sudetského zlomu
    Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině
    Geoinformation potential of the Labe River Canyon in the Děčín Highland, Czech Republic
    Historical analysis of the time distribution of the seismic phenomena in the NW Bohemia
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
    Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
    Installation of a crack gauge to monitor movements at a principal fault structure of Gargano Peninsula, Italy
    Investigation of a railroad tunnel affected by slow landsliding
    Landslides triggered by heavy rainfall on July 1997 in the Czech Republic
    5. letní škola geologických rizik v Itálii
    Měření účinku slapových sil na horninové prostředí
    Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
    Methodic analysis of data obtained by monitoring microtectonic movements with TM-71 crack gauges in the Polish Sudeten
    Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia
    Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach Západného Slovenska
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach západného Slovenska
    Monitoring na zlomech v Jeskyních Na Pomezí (Rychlebské hory)
    Monitoring net for present tectonic movements in the gulf of Corinth
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    Monitoring of recent tectonic micro-deformation in the Rychlebské hory Mts
    The monitoring of slow-moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical-mechanical crack gauge
    Monitoring of tectonic micro-displacements in the cave systems along the Czech part of the Sudetic Marginal Fault
    Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem
    Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem
    Morphostructural analysis of the NE part of the Rychlebské hory Mts. and monitoring of tectonic displacements
    Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
    Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present day tectonic movements
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republik and monitoring of present-day tectonic movements
    NEMETON: Decision Support System for Rockfall and Rock Slide Hazard Mitigation
    Neotectonic development of drainage networks in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic)
    Neotectonic development of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of recent tectonic activity
    Neotectonic movements in the East Sudeten Mountains and monitoring of recent fault displacements (Czech Republic)
    Nepříznivé společenské dopady svahových pohybů
    Partial results of monitoring of stability deterioration on Pravčice Rock Arch, NW Bohemia
    Posuny registrované ve vybraných jeskyních Českého masívu
    Pressure impulse and increased dynamics in Earth Crust fault structure detected in Europe 2003 - 2006
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
    Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
    Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Recent tectonic activity - a review of selected research methods
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N. Bohemia)
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Remarks on evolution of deep-seated translational landslides in the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Remarks on evolution of deep-seated translational landslides in the Silesian Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Results of active tectonics research in the Sudetic Marginal Fault zone; Vlčice u Javorníka
    Results of active tectonics research in the Sudetic Marginal Fault zone; Vlčice u Javorníka
    Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif)
    Risk assessment of deep-seated slope failures in the Czech Republic
    Safety criteria of control monitoring of rock slopes
    Salesius Hill slope deformation into the light of the dendrogeomorphological analysis
    Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v severozápadní Itálii
    Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v sz. Itálii
    Sinistral shear strains detected in a tectonic zone of Rhein fault near Ettlingen (Germany)
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Slope block movements at the edge of Mužský plateau near Dneboh
    Slope failures around the rock castle Drábské světničky, Czech Republic
    Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic
    Slope Monitoring Applied to Rock Fall Management in NW Bohemia
    Slope movements in Callejón de Huaylas, Peru
    Slope movements in Callejón de Huyalas, Peru
    Slope movements in Carpathian Flysch affected by structural geological conditions
    Small tectonic motion detected with TM71 extensometers in Postojna Cave, Slovenia (Dinaric Karst)
    Some remarks on the research of recent tectonic activity of the Bohemian Massif
    Současné tektonické pohyby měřené ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Statistical evaluation of the 3-D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
    Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
    Stress analysis of the brittle structure in Žulová region
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1 : 10 000
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka)
    Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu
    Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM 71 extensometers in Western Slovenia
    Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM71 extensometers in western Slovenia
    Svahové deformace na Radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1 : 10 000
    Svahové deformace na radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1:10 000 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Tectonic movements detected recently in the Upper Rhine Graben
    Tectonic movements monitored in the Bohemian Massif
    Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské hory Mts
    Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské Hory Mts.
    Valašské Meziřící-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Vyhodnocení mikroposunů na tektonických poruchách registrovaných prostorovými měřidly TM71 v bedřichovském tunelu
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    The Western Slovakia extensometer net - targets and current results
    Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
    Zemětřesení s geotermální příchutí
    Zemětřesení v Porýní
    Zemětřesení v Porýní
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Zvýšený výskyt radónu vo vzt´ahu k zlomovým pohybom v Jaskyni Driny
Editor of Monograph
    Landslides. Proceedings of the First European Conference on Landslides