Record details

Name
    Stoklasa, Jaroslav
Author of Monograph
    ČSN EN 993-3 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 3: Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík
    ČSN EN 993-5 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena
    ČSN EN 993-7 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty
    ČSN EN 993-8 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 8: Stanovení únosnosti v žáru
    ČSN EN 993-9 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 9: Stanovení tečení v tlaku
    ČSN EN 993-10 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru
    ČSN EN 993-12 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 12:Stanovení žárovzdornosti
    ČSN EN 993-14 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 14: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání)
    ČSN EN 993-15 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)
    ČSN EN 993-17 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou
    ČSN EN 1094-1 Žárovzdorné výrobky izolační. Část 1: Terminologie keramických vláknitých výrobků
    ČSN EN 1094-2 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků (modifikovaná ISO 2245:1990)
    ČSN EN 1094-6 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků (modifikovaná ISO 2477:1987)
    ČSN EN 12475-1 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část l: Hlinitokřemičité výrobky
    ČSN EN 12475-2 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 ; ; zbytkového uhlíku
    ČSN EN 12475-3 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 ; ; až 30 ; ; zbytkového uhlíku
    ČSN EN 12475-4 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Zvláštní výrobky
    ČSN ISO 10059-1 Žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Stanovení pevnosti v tlaku za studena. Část 1: Rozhodčí zkouška bez podložek
    Flokulace odpadních kalů z Úpravny uhlí Komořany
    Glazurované odpadní kaly v RKZ, a.s., Experimentální studie
    Posouzení vzorků cementu, studie pro PS Přerov
Author of Article
    Co je to pokročilá technická keramika nebo speciální keramika?
    Česká společnost pro výzkum a využití jílů
    Druhotné suroviny v keramickém průmyslu
    Druhotné suroviny v keramickém průmyslu
    The exploitation of glaze waste slurries
    IPPC a keramický průmysl
    Keramická příručka - recenze
    Kinetika můstkové flokulace
    Konference Stavebního sektoru CEN
    Natural Keramika spol. s r.o
    Některé aspekty procesu vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
    O výzkumu a o pracovišti, kde pracuji
    Pokročilá technická keramika a vyhořívání
    Požadavky na kvalitu odborné publikace
    Problematika recyklace odpadů v keramických technologiích
    Proces vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
    Průběh konference o jílové mineralogii a petrologii
    Reakce v keramickém materiálu s minoritním obsahem uhlíku
    Separation of magnetic affinity biopolymer adsorbents in a Davis tube magnetic separator
    Silis 1992-2002 - Anketa k 10 letům činnosti - Výzkum v oblasti keramiky
    Současná problematika odborného názvosloví keramiky a žárovzdorných materiálů
    Terminologická hlídka. Speciální keramika - I. Všeobecné termíny
    Terminologická hlídka. Speciální keramika - II. Termíny pro tvar a zpracování (1. část)
    Terminologická hlídka. Speciální keramika - II. Termíny pro tvar a zpracování (2. část)
    Terminologická hlídka. Speciální keramika III. Termíny vlastností a zkoušení
    Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - II. Suroviny a minerály
    Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - III
    Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - IV
    Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - V
    Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - VI
    Vhodné využití odpadních glazurových kalů - krok k bezodpadové technologii v keramice
    Vyhořívání organických látek z keramiky obohacené síranem hlinito amonným
    Vývoj vymezování jakosti a kvality stavebních výrobků
    Zkušenosti s IPPC v keramickém průmyslu
    Zpráva o činnosti názvoslovné komise SIS