Record details

Name
    Stoniš, Milan
Author of Article
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    New recommendations in the area of prediction and prevention of rock and gas outbursts in the Czech Republic
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov