Record details

Name
    Stráník, Zdeněk
Author of Monograph
    Cretaceous deposits in South Moravia (Czech Republic). 6th International Cretaceous Symposium, Vienna, Austria. Field trip A
    Geological Map of Western Carpathians and Adjacent Areas 1:500 000
    geologická mapa 25-12 Hranice
    geologická mapa 25-14 Valašské Meziříčí
    geologická mapa 34-21 Hustopeče
    Geologická mapa Brna a okolí
    Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 34-23 Břeclav
    Strukturovaná legenda digitální geologické mapy ČR 1:500 000
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 25-314 Otrokovice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 34-224 Strážnice a 34-242 Mlýnky
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, list 25-314 Otrokovice
    Základní geologická mapa České Republiky 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25 - 312 Holešov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-124 Starý Jičín
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-314 Otrokovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami 25-312 Holešov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 25-314 Otrokovice
Author of Article
    11. konference o mladším terciéru v Brně
    Bericht 1990/1991 über geologischen Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär der Neogenen Vortiefe und Waschbergzone auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone des Wienerwaldes (Laaber Decke) auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen in der Waschbergzone auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone (Laaber Decke) auf Blatt 57 Neulengbach
    Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
    Calcareous nannofossils as a tool to study the Krosno lithofacies diachroneity, Outer Western Carpathians
    Comparison of the Flysch Zone of the Eastern Alps and the Western Carpathians based on resent observations
    The Contact of the North European Epivariscan Platform
    Deformation partitioning in the oblique convergent zone of the Eastern Alpine-Western Carpathian junction
    Deformation partitioning in the oblique convergent zone of the Eastern Alpine-Western Carpathian junction
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia (Abstract)
    Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
    Geochemical and geophysical anomalies at the Ždánice oil- and gas field, SE Czech Republic
    Geodynamic evolution of the western part of the Carpathian Foredeep
    Geodynamic evolution of the western part of the Carpathian Foredeep.-International Conference Carpathian Foredeep Basin - its Evolution and Mineral Resources
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Geological and geophysical models of the Outer/Inner West Carpathian contact zone
    The geological development of the West Carpathians in Moravia (Czech Republic) during Neogene time
    Geological structure of the West Carpathian Flysch Belt and its relation to the Eastern Alps
    Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
    Geologická minulost Pavlovských vrchů
    Geologie flyšového pásma Karpat na Moravě
    K osmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    Krosněnská sedimentace - ukazatel časové posloupnosti orogenetických pohybů ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Late Cretaceous to early Miocene deposits of the Carpathian foreland basin in southern Moravia
    Late phase of the Carpathian thrusting in respect to fluid migration
    Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the flysch belt of the West Carpathians and their tectonic implications
    Magnetic fabric and ductile deformation in sandstones of the western sector of the Flysch Belt of the West Carpathians
    Magnetic fabric and weak deformation in sandstones of accretionary prism of the Flysch and Klippen Belts of the Western Carpathians: Mostly offscraping indicated
    Magnetic fabric and weak deformation in sandstones of accretionary prisms of the Flysch and Klippen Belts of the Western Carpathians: Mostly offscraping indicated
    Microfossil changes near the onset of the Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch, South Moravia
    +Ing. Milan Blížkovský, DrSc.
    Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit
    Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky
    O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice (25-31 Kroměříž)
    O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice
    Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
    Paleogeographic and tectonic evolution of the Carpathian Flysch Belt of the Southern Moravia (Czech Republic)
    Paleogeographic significance of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits along the eastern margin of the Carpathian Foredeep (South Moravia)
    Paleogeographic significance of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits along the eastern margin of the Carpathian Foredeep (South Moravia)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov
    Petrography, geochemistry and age of granitic pebbles from the Moravian part of the Carpathian flysh
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpatians, Czech Republic)
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments(Outer Western Carpathians, Czech Republic )
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Radioactivity of sedimentary rocks over the Ždánice hydrocarbon field
    Report by Working group on the Regional Classification of the Western Carpathians at the Czech Stratigraphic Commission
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysh) and its structural interpretation
    Slope movements in the flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls
    Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of nappes in Moravia (Czech Republic)
    Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of Nappes in Moravia (Czech Republic)
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunnských vápencích Pavlovských vrchů
    Svrchnokřídové stáří konglomerátů od Starého Jičína (25-12 Hranice na Moravě)
    Tectonic events of the Neoalpine orogeny in the Carpathian Flysch Belt (South Moravia)
    Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    Typology and age of granitoid pebbles in Carpathian flysh conglomerates
    The Upper Cretaceous in South Moravia
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysh Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky
    Výskyty svrchnokřídového pálavského souvrství v příležitostných odkryvech ve městě Mikulov (34-14, Mikulov)
    Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat), Česká republika
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat