Record details

Name
    Straka, Eduard, 1949-
Author of Article
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha