Record details

Name
    Straka, Pavel
Author of Monograph
    Co processing of coal with waste plastics
    Experimentální ověření možnosti zplynění plastových odpadů s hnědým uhlím
    Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina
    Kapalné produkty a stopové prvky při zpracování odpadních plastů kopyrolýzou s uhlím
    Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce
    Obecná chemie pro posluchače oboru restaurátorství a konzervace uměleckých děl
    Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
    Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
    Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
Author of Article
    Acoustic absorption of geopolymer/sand mixture
    Action of a inertinite on a coal and coke porous texture
    Adsorbente aus Braunkohlen
    Adsorbents from brown coals
    Aluminium complex in coal
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Analysis of unburned carbon in industrial ashes from biomass combustion by thermogravimetric method using Boudouard reaction
    Anorganické polymery
    Bonding agent on geopolymer basis
    Braunův betlém
    Carbonyl groups in coals from Ostrava-Karviná Mining District
    Carbonyl groups in coals from Ostrava-Karviná mining district
    Ceramic waste materials - source for the geopolymer technology
    Chemical and Physical Changes of Coal Maceral Groups during the Heating Process
    Chemical structure of coal substance
    Chemical structure of maceral fractions of coal
    Chemical Structure of Maceral Fractions of Coal
    Chemical structure of maceral groups of coal
    Chemická struktura černých uhlí
    Chemická struktura černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Co-coking of stamped charges with the waste organic admixtures
    Co-gasification of a lignite/waste-tyre in a moving bed
    Co-gasification of rubber with brown coal
    Co je uhlí?
    Co-porolysis of coal with waste materials
    Co-pyrolysis of coal with organic solids
    Co-Pyrolysis of Coal with Organic Solids. Abstract
    Co-pyrolysis of coal with waste polymers
    Co-pyrolysis of waste polymers with coal
    Co-pyrolysis of waste PVC with coal
    Coliquefaction of waste plastics with coal
    Comparative co-pyrolysis coal/waste plastics
    Correlation between Tensile Strength of Coke and Image Analysis Parameters
    Czech brown coals and lignites as basis for the preparation of sorbents
    Degradation process of coal pyrolysis products during moulding of castings from graphitizing alloys
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    Developments in Co-Pyrolysis of Coal Waste Blends
    Discoloration of fired kaolinitic clays (Study of Fe+3 coordination by Mössbauer and UV-ViS-NIR spectroscopy)
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Ecologically acceptable utilisation of domestic coal resource
    Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
    Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
    Experimentální ověření možností využití geopolymerních pojiv v praxi
    Foamed geopolymer matrix as inhibitor of spent ion exchangers
    Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
    Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
    Geopolymer composites and restoration of baroque terracotta statue
    High-grandient magnetic filters with permanent NdFeB magnets
    Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
    Hydrogen-rich gas as a product of two-stage co-gasification of lignite/waste mixtures
    Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze
    Immobilization of radioactive metals in geopolymer matrix
    Inhibition of spent ion exchangers in geopolymer matrix
    Intensity distribution of strong magnetic fields created by opposing linear Halbach assemblies of permanent magnets
    A kinetic study of reactions of coal with polypropylene and polystyrene
    Kinetics of copyrolysis of coal with polyamide 6
    Kinetics of Copyrolysis of Coal with Polymers
    Kinetics of reactions of coal with polystyrene: TGA-DSC approach
    Kinetics of reactions of coal with polystyrenes
    Koksování provozní vsázky s netradičními aditivy na bázi plastů a pryže
    Kopyrolýza uhlí s odpadními plasty: výtěžky a vlastnosti produktů
    A magnetic filter with permanent magnets on the basis of rare earths
    Mechanical properties of sorbents from brown coal
    Mechanical properties of sorbents from brown coal
    Mechanical properties of sorbents from brown coals
    Methods of assembling large magnetic blocks from NdFeB magnets with a high value of (BH)max and their influence on the magnetic induction reached in an air gap of magnetic circuit
    Možnosti využití anorganických odpadů
    Možnosti zpracování odpadů na bázi jílových materiálů
    A new method of assembling large magnetic blocks from permanent NdFeB magnets
    Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
    Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
    The permanent NdFeB magnets in the circuits for magnetic filters and the first technological tests
    Polycyclic aromatic hydrocarbons and other organic compounds in ashes from biomass combustion
    Possibilities of cyclization of side alkyl chains of n-alkylphenols and n-alkylbenzenes in the environment of a stationary phase
    Possibilities of production of smokeless fuel via carbonization of Czech coals
    The Possibilities of Production of Smokeless Fuel via Carbonization of Czech Coals. Abstract
    Possible forms of occurence of trace elements in coal substance
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Pozzolanic properties of fluidized bed ashes
    Properties of alkali activated materials suitable for normalized tests
    Properties of Sorbents from Brown Coal
    Properties of sorbents from brown coals
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů. Část 2. Produkty vysokoteplotní kopyrolýzy
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím
    Pyrolýza uhlí ostravsko-karvinského revíru
    Radioactive metal isotopes stabilized in geopolymer matrix: Determination of a leaching extract by a radiotracer method
    Reactions of coal with polymers
    Recycling of ceramic wastes into the geopolymer construction material
    Reinforcement of the terracotta sculpture by geopolymer composite
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Solid-State NMR Spectroscopy of Ostrava-Karviná Coals
    Solidification of fluidized-bed ashes
    Solidifications of wastewater sludge from nuclear power stations
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Stanovení etherického kyslíku v heterogenních materiálech infračervenou spektrometrií s Fourierovou transformací
    Stanovení objemu hrubých pórů v porézních materiálech analýzou obrazu
    Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech
    Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals
    Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes
    Structure of maceral fractions of czech bituminous coals
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
    Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    A study of thermal reactions of coal with polyamides
    Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
    Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
    Sumerové stavěli věčné chrámy
    Technological testing of magnetic filter with NdFeB magnets
    Technologie sumerských staveb
    Temperature conditions of coal formation
    Termogravimetrická analýza popelů ze spalování biomasy
    TGA and DSC Characteristics of Copyrolysis of Plastics with Coal
    Thermal reactions of polyethylene with coal
    Thermal reactions of polyethylene with coal (TG/DSC approach)
    Thermal reactions of polymer chains with coal structures
    Toxic elements in cokes and tars from copyrolysis
    Toxic elements in sorbents from coal-waste polymers mixtures
    Treatment of waste plastics with coal
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Use of waste plastics and rubber as admixtures into coking charges
    Using drift spectrometry with PLS method for determination of oxyden functionalities in heterogeneous materials
    Utilization of fluidized bed ashes in thermal resistance applications
    Vplyv zrnitosti a macerálového zloženia uhlia na výťažok lesklého uhlíka pri procese termickej degradácie
    Využití permanentních magnetů ze vzácných zemin pro úpravu uhlí a silikátových surovin a pro modifikaci sorbentů z hnědých uhlí
    X-ray photoelectron spectroscopy of nitrogen and sulfur functionalities in organic substance of coal
    X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Nitrogen and Sulfur Functionalities in Organic Substance of Coal
    Záchrana Braunova betléma se prozatím odkládá
    Zdroj hodnotných materiálů - kopyrolýza uhlí s plasty