Record details

Name
    Suchý, Václav
Author of Article
    13. mezinárodní sedimentologický kongres ve Velké Británii
    Barrandian of the Prague Basin: Field Observations, Analyses and Numerical Simulation of Petroleum Generation-Migration
    Bitumens and Fluid Inclusions from the Barrandian Basin (Czech Republic)
    Bitumens and Petroleum Inclusions from the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic)
    Bitumens from the Barrandian Basin, Czech Republic
    Bitumens, petroleum inclusions and possible source rocks from the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic)
    Blackened bioclasts and bituminous impregnations in the Koněprusy Limestone (Lower Devonian), the Barrandian area, Czech Republic: implications for basin analysis
    Burial dolomitization by warm basinal brines: an example from the Barrandian basin (Silurian), Czech Republic
    Carboniferous coal-bearing cyclothems: new data from East-European basins
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin
    Cephalopod Limestones of the Barrandian Basin (Silurian), Czech Republic: sedimentary environments and stratigraphic significance
    Characterization of organic matter in dusts and fluvial sediments from exposed areas of downtown Prague, Czech Republic
    Conditions for veining in the Barrandian basin (Lower Palaeozoic), Czech Republic: Evidence from fluid inclusion and apatite fission track analysis
    Conditions for veining in the Barrandian Basin (Lower Palaeozoic), Czech Republic: evidence from fluid inclusion and apatite fission track analysis
    Contact metamofphism of graptolite rich black shales by basaltic sills: implications for the origin of hydrothermal petroleum
    Contact metamorphism of bituminous shales by a basaltic sill: Response of clay minerals and organic matter
    Contact metamorphism of sedimentary strata by a basaltic sill: Computer simulations and geological evidence
    Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
    Deep Diagenesis of Organic Matter-rich Marine Mudrocks: Tentative Model for the Lower Paleozoic Barrandian Basin, Czechoslovakia
    Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
    Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
    Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic)
    Diagenetic Fluid Circulation through Fractures: a Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paloeozoic), Czech Republic
    Diagenetic fluid circulation through the fractures: A case study from the Barrandian basin (Lower Paleozoic), Czech Republic
    The Effect of Tectonic Shear on illite-Muscovite: A case Study from the kandersteg Area, Helvetic Alps, Switzerland
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for the burial history of Lower Paleozoic strata
    Episodic post-variscan fluid flows and hydrothermal karstification in the Bohemian Massif, Czech Republic: a preliminary note
    Field Trip Itinerary
    Fission-track Analysis (FTA) as a Tool to reveal Thermal Evolution of Rocks : First Application in the Czech Republic
    Fission-track Analysis (FTA) as a Tool to Reveal Thermal Evolution of Rocks: First Application in the Czech Republic
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Geochemical parameters of organic matter in sediments are evaluated in respect to thermal history of the Prague Basin
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
    Halloysite from Karst Sediments of Koněprusy area, the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Halloysite from karst Sediments of the Koněprusy Area: Evidence for Acid Hydrothermal Speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Hydrocarbon fluid inclusions from fissure quartz: a case study from the Barrandian basin (Lower Paleozoic), Czech Republic
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
    Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
    Hydrothermal Caves and Spelean Carbonates of the Bohemian Karst, Czech Republic
    Hydrothermal Veining and Karstification in the Barrandian Basin (Lower Paleozoic), Czech Republic: A Preliminary Survey
    Identification and origins of iron sulfides in Czech loess
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history - Discussion : The relationship between illite crystallinity and vitrinite reflectance: what is behind it?
    Illite Crystallinity and Vitrinite Reflectance in Paleozoic Siliciclastics in the SE Bohemian Massif as Evidence of Thermal History - Discussion
    Illite 'crystallinity', maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamorphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
    Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve
    Karbonátové tempestity v barrandienském středním devonu
    The karst of Central Bohemia, Czech Republic: new constraints from karst cavities
    The karst of Central Bohemia, Czech Republic: new constraints from karst cavities
    Karst processes along a major seismotectonic zone: an example from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
    Lečice Black Shale (Barrandien Upper Proterozoic, Central Czecholovakia): Euxenic Facies of a Starved Preflysch Basin
    Magnetic properties and paleoclimatic implications of loess-paleosol sequence of Czech Republic
    Metamorphic Evolution. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Metodika studia anchimetamorfózy v sedimentech
    Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
    Migration of fluids controlled by equidistant fracture systems: an example from Central Europe (Czech Republic, Slovakia and Austria)
    Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin
    Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin
    Multiple episodes of fluid migration across the Bohemian Massif: evidence from bitumen reflectivity and hydrothermal karst
    Multiproxy-Analysis at the Silurian/Devonian Boundary Stratotype Klonk (Suchomasty, Czech Republic)
    The occurence and analysis of crude-oil indicia in the Barrandian basin. In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts
    The occurrence and analysis of crude-oil indicia in the Barrandian basin
    Oil-bearing inclusions in vein quartz and calcite and, bitumens in veins: Testament to multiple phases of hydrocarbon migration in the Barrandian basin (lower Palaeozoic), Czech Republic
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Organic Maturity, Conditions of Veining and Hydrocarbon Migtaion in the Barrandian Basin (Lower Paleozoic), Czech Republic
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Petroleum inclusions and residual oils: constraints for deciphering petroleum migration
    Petroleum inclusions in the Barrandian Palaeozoic basin, Czech Republic: P, T, X modeling
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Possible effects of tectonic shear strain on phyllosilicates: a case study from the Kandersteg area, Helvetic domain, Central Alps, Switzerland
    Post-Variscan Fluid Flow in the Prague Basin (Barrandian Area - Czech Republic)
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu. Sedimentological research of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian area: preliminary results
    Reliability of geomagnetic secular variations recorded in a loess section at Lingtai, north-central China
    Sebchová sedimentace v devonských chotečských vápencích Barrandienu?
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Sediments of 2002 catastrophic flood event in the Prague area, Czech Republic: depositional setting, composition and environmental aspects
    Seismotectonic North-South Trending Llineaments of the Bohemian Massif: A New Paradigm
    Silurian Cephalopod-rich gravitites of the Barrandian Basin, Czech Republic: response to sea-level change
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
    Štormovyje karbonatnyje otloženija v srednem devone Barrandovskogo paleozoja (Central'naja Čechija)
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Thermal and tectonic history of the Barrandian Lower Paleozoic, Czech Republic: Is there a fission-track evidence for Carboniferous-Permian overburden and pre-Westphalian alpinotype thrusting? (Critical comments on the paper by Ulrich A. Glasmacher, Ulrich Mann and Günther A. Wagner)
    Thermal evolution and petroleum generation-migration in Barrandian Strata of the Prague Basin (Czech Republic): an organic-geochemical and basin modelling study
    Thermal Evolution and petroleum Generation-Migration in Palaeozoic Strata of the Prague Basin (Czech Republic)
    Thermal Evolution and Petroleum Generation-Migration in Palaeozoic Strata of the Prague Basin (Czech Republic
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Transcurrent faults, seismicity and fluid activity in Variscan and post-Variscan lithosphere of Central Europe: an example from the Bohemian Bassif, Czech Republic
    Transcurrent faults, seismicity and fluid activity in Variscan and post-Variscan lithosphere of central Europe: an example from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Upřesnění struktury karbonátů Ritveldovou metodou a geologická interpretace výsledků
    Variability of petroleum inclusions in vein, fossil and vug cements - a geochemical study in the Barrandian Basin (Lower Palaeozoic, Czech Republic)
    Very low to low grade metamorphism in sedimentary rocks: an example from Barrandian Proterozoic, Czechoslovakia (Illite, chlorite, kerogen, metabasite mineralogy and textural development)
    Very low to low grade metamorphism in sedimentary rocks: an example from the Barrandian Proterozoic, Czechoslovakia (illite, chlorite, textural stages, kerogen and metabasite mineralogy)
    VII.B.4 Metamorphic Evolution
    Vitrinite reflectance and shear-induced graphitization in orogenic belts: A case study from the Kandersteg area, Helvetic Alps, Switzerland
    Vitrinite Reflectance and Tectonics: a case study from the Kandersteg area, Helvetic Alps, Switzerland
    Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: Odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    The "white beds" - a fossil caliche of the Barrandian area: its origin and paleoenvironmental significance
    Zahájení projektu IGCP č.294 Nízkoteplotní metamorfóza ('Very Low-Grade Metamorphism')