Record details

Name
    Suk, Miloš
Author of Monograph
    Zdraví a přírodní podmínky (medicína a geologie)
Author of Article
    Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu
    Alpinotypní ultrabazika východního okraje moldanubika
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
    The Contact of the North European Epivariscan Platform
    Czechoslovak Project of Deep Continental Research : Relationship to KTB
    Člověk a geologický vývoj Země
    Deep crustal structure at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity
    Geological and Petrologic Models of the Earth's Crust Beneath Czechoslovakia
    Geological sections across the Bohemian Massif
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
    Geology of the Bohemian Massif and Moldanubikum
    Geophysical pattern of the Bohemian Massif
    Gravitational Field of Central Europe
    I/S klasifikace granitoidních hornin východního okraje Českého masívu
    K pětašedesátinám akademika Jindřicha Štelcla
    K životnímu jubileu ing. Dušana Ďurici, CSc.
    Leptynite-amphibolite complex: Unifying element of the central Europen Variscides
    Lithosphere of Central Europe : Some Results of Czechoslovakian Program of Earth's Crust Investigations
    Lithosphere Structure as Reflected in Geophysical Fields of Czechoslovakia
    Locality No.8: Myšenec near Protivín, durbachites of the Central Bohemian Pluton, and a barren pegmatite with giant schorl crystals (natural reserve)
    Locality No.9: Tábor - Klokoty, durbachites of the Tábor massif, and merismitic migmatite, so called "garnet rock"
    Metamorphic history of the European Variscan Belt
    Na památku doc. dr. Jaroslava Weisse, CSc.
    Naše horniny v petrografické terminologii
    Nejvýznamnější počin v dějinách moderní evropské geologie
    Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu
    On the existence on the "Ševětín astrobleme", South Bohemia, Czech Republic
    Osmdesát pět let akademika Vladimíra Zoubka
    Pohled na vědecké dílo akademika Jindřicha Štelcla
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
    Přírodní prostředí očima geologa
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Regionalizace v geologických vědách
    Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
    Role of Precambrian Basement in Continental Crust Structure of Central Europe
    The role of the present level in the interpretation of the Bohemian Massif Hercynides
    Saxonská tektonika v Českém masivu
    Some Results of Geophysical and Drilling Investigations into Upper Lithosphere in Czechoslovakia
    Šatov Wine Cellar: South Moravian vines and the geological settings
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
    Vývoj názorů na regionální geologické jednotky na Moravě
    Výzkum hlubinné stavby - základní úkol geologie na celém světě
    Vznik pegmatitů migmatitizací
    Záplavy jako geologický jev
Other author
Role
   Původce
Article
   Basic and ultrabasic rocks at the Bohemicum/Moldanubicum boundary along the Central Bohemian Fault
   Chemical changes in Moldanubian amphibolites caused by regional metamorphism
   Geochemistry of Moldanubian amphibolites (Bohemian Massif, Czech Republic)