Record details

Name
    Suk, Miloš, 1934-
Author of Article
    Arnoštovi k osmdesátinám
    Brunnie - klíč k surovinovým prognózám Českého masívu a Západních Karpat
    The current P-T condition in the Earth's continental crust
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Epilogue
    Evolution of magmatic activity in Iraqi Zagros complexes
    Geofyzika n. p. vedoucím pracovištěm vědeckotechnického rozvoje
    Geofyzikální a geologické rajonování
    Hlavní regionální geologické jednotky ČSSR
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
    Horizontální řezy Českým masívem
    Ing. Jaroslav Ibrmajer, DrSc., šedesátníkem
    Jubileum akademika Vladimíra Zoubka
    K šedesátinám RNDr. Zdeňka Vejnara, DrSc.
    Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
    Magmatism and metamorphism in the Zagros Suture
    Mediánní masívy - problémy a otazníky
    Metamorfní vývoj Českého masívu
    Metamorphic development of the Iraqi Zagris ophiolite zone
    Metamorphic event in the continental crust development
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Na památku RNDr. Josefa Svobody, DrSc.
    Některé problémy interpretace hlubinné stavby zemské kůry v Českém masívu
    Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
    Padesát let geologické práce RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Das Präkambrium der Böhmischen Masse und des Brunovistulikums in der Tschechoslowakei
    Precambrian of the Bohemian massif and its metallogeny
    Problémy rajonizace uhelných ložisek v ČSSR
    Promarněná příležitost? : [diskuse k učebnici geochemie]
    Přehled tíhových struktur Českého masívu
    Regional geological division of the Bohemian Massif
    Slavnostní seminář k osmdesátým narozeninám akademika Vladimíra Zoubka a sedmdesátým narozeninám RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům
    Structure and evolution of Earth crust in Central Europe
    Šedesát let RNDr. Jindřicha Štelcla, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Šedesátník doc. RNDr. Josef Staněk, CSc.
    Úloha petrografie a mineralogie v geologickém výzkumu
    Využití výsledků výzkumu hlubinné geologické stavby v geologické praxi
    Výzkumné vrtání na kontinentech - jeden ze základních úkolů současné geologie
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Význam výzkumu hlubinné stavby v geologické praxi
    Životní jubileum akademika Vladimíra Zoubka
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Josefa Svobody, DrSc., člena korespondenta ČSAV
Other author
Role
   Překladatel
Article
   Variská příkrovová stavba v moldanubiku