Record details

Name
    Sulovský, Petr
Author of Monograph
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 14-223 Lipová Lázně
Author of Article
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava
    Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Chemické složení chloritů a chlorirtové termometry
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení světlých slíd a illitu
    Comparison of chemistry of the Třebíč durbachite and other durbachites
    Detrital Cr-spinels in Culm Sediments and their Tectonic Significance
    Detrital Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    Detrital garnet chemistry in provenance studies, demonstrated on the Culm sediments of the Drahany Upland, Czech Republic
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    The dyke swarm of fractionated tourmaline-bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    Experimental studies on interactions of molten LiFNaF salt with some candidate structural materials for components of advanced nuclear reactors
    Fázové složení popílkových betonů
    Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
    Geochemistry and timing of alterations un the Late Variscan shear zone-hosted hydrothermal uranium deposit of Rožná
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
    Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part I. - General aspects - case study of Western Carpathian flysch
    Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part II - Chemical composition of detrital minerals - Case study of Western Carpathian Flysch
    Heavy minerals study with electron microprobe - a tool for provenance studies. Part II. - Chemical composition of detrital minerals
    Heavy minerals study with electron microprobe ? A tool for provenance studies. Part I - General aspects - Case study of Western Carpathian Flysch
    Hematite, hexyhydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    Hrubšice - serpentinite weathering
    Hydration of clinkers with phosphorus incorporated in the structure of Ca silicates
    The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker
    The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker
    The influence of the alite polymorphism on the strength of the Portland cement
    Interaction of pipeline materials with molten fluoride salts
    Kaoline deposits in South Moravia - Únanov open pit mine
    Kinetics of the formation of low-saturated belitic clinker and its hydraulic activity
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou
    Major and trace elements in pyrope?almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Major and trace elements in pyropealmandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes
    The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části českého masivu
    Modal analysis of clinker: solutions and constraints
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Možnosti využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy
    Nález kolumbitu v jílovité břidlici barrandienského ordoviku
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    Occurrence of new (U,Y,REE)Ca fluorocarbonates in the sandstone-hosted uranium deposit at Osečná, North Bohemian Cretaceous Basin
    Olomučany-Sediments of the Rudice type in fossil-karst depressions
    Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith
    Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu
    Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
    Plasma Pencil - New Small Scale Source for Atmospheric Surface Modification
    Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia
    The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Problematika koroze a konzervace skla
    Provenance and dispersal of psammites in the Moravian-Silesian Culm
    Provenance changes of the Drahany Culm greywackes: statistical evaluation
    Provenance of the Lower carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech republic), derived from garnet chemistry
    Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
    Provenance of the Lower Carboniferous Culm sediments of the Drahany Upland (Czech Republic), derived from garnet chemistry
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Přírodovědné analýzy fajánsového korálku z hrobu nitranské kultury ze Slatinic, okres Olomouc
    Radioactivity of the rocks of the Trebic durbachite massif
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Salt Plugs in the eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance
    Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Stáří granitů melechovského masívu
    Stáří granitů melechovského masívu
    Studium mineralogického složení elektrárenských popílků
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu
    Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třebíč pluton (Czech Republic)
    Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třevíč Pluton
    Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
    Trace leement speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as a main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic melasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as a main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic melasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Uranium mineralization occurrences in salt domes of the SE part of the Zagros Fold Belt
    Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Whole-rock and mineral REE patterns: better insight into rock histories
    Whole-rock and mineral REE patterns: Providing a better insight into rock histories
    Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení