Record details

Name
    Světlík, Ivo
Author of Article
    Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09
    Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine
    Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine.
    Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchange with Cu(II) triethylenetetramine
    Cryogenic Cave Pearls In the Periglacial Zones of Ice Caves
    Dating of flood plain deposits in Straznicke Pomoravi area (Czech Republic)
    Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví
    Estimation of long-term trends in the tropospheric 14CO2 activity concentration
    Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
    History hidden in a heap of bat guano (scientific documentary)
    The Late Holocene climatic and anthropogenic record in flood-plain deposits of the Morava River (Czech Republic)
    Late Holocene human impacts to the Morava River floodplain development
    Lower Moravian Basin - late glacial Holocene lake, fluvial and eolian processes
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks nuclear power plant, Hungary
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic
    Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic
    Radiocarbon in the air of Central Europe: Long-term investigations
    Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů
    Reconstruction of the Morava River behavoir based on mineral magnetic record on the floodplain sediments (Stážnické Pomoraví, CR)
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Stáří kupy netopýřího guana v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Study of Changes of Morava River flood sediments in Strážnické Pomoraví area (Czech Republic) during the last millennium
    Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví