Record details

Name
    Svoboda, Jiří
Author of Monograph
    Hunters between East and West. The Palaeolithic of Moravia
    Ostrovy zapomnění : El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti
    Paleolit Moravy a Slezska
    Slovník pro studenty antropologie I. A - L
Author of Article
    CAD systém pro tvorbu geologického modelu uhelné sloje
    Červený kopec - Red Hill: Evidence for Lower Paleolithic occupations
    Dissipation-based treatment of non-steady grain coarsening
    Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu
    Dva valounové artefakty z Českého krasu
    Excavation at Předmostí II in 1992 (district of Přerov)
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Human Remains from the Moravian Gravettian: Morphology and Taphonomy of Isolated Elements from the Dolní Věstonice II Site
    Kolébky, a Magdalenian Site in the Moravian Karst
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Lithic industries from Abusir, Lower Egypt
    Lithic Raw Materials Used by Humans at Stránská skála
    Mesolithic settlement and activities in rockshelters of the Kamnice river canyon, Czech Republic
    Mezolit na Českolipsku. Poznámky k současnému stavu výzkumu
    Mezolit z perspektivy regionu : nové výzkumy v Polomených horách
    Mezolit z perspektivy regionu: výzkumy v ústí Pekla
    Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě (02-42 Česká Lípa)
    Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích
    Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
    Ostrava (k.ú. Petřkovice u Ostravy, okr. Ostrava)
    Pavlov (okr. Břeclav)
    Pavlov (okr. Břeclav)
    Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
    Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Pekárna Cave. Magdalenian stratigraphy, environment and termination of the loess formation in Moravian Karst
    Profil IIIa na Stránské skále v Brně
    Předmostí 2, excavations 1989-1992
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    The study of gas migration in crystalline rock using injection tests
    Šedesátiny RNDr. Václava Zýky, DrSc.
    Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens
    Zum Mesolithikum in der Sandsteingebieten Nordböhmens