Record details

Name
    Syrovátka, Oldřich
Author of Article
    In-situ measurement of oscillation phenomena in gravity-driven drainage
    Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
    Seasonal simulation of the soil water regime - a sensitivity analysis
    Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše