Record details

Name
    Táborský, Zdeněk
Author of Monograph
    Determinační klíč těžkých minerálů (webová aplikace)
    Editor a odpovědný redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 4
    Editor a odpovědný redaktor Zpravodaje České geologické společnosti č. 5
    Editor a odpovědný redaktor Zpravodaje České geologické společnosti č. 6
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 20, ISBN 978-80-87139-00-4
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 21, Mikuláš, Geologie a paleontologie Doupovských hor, ISBN 978-80-7399-403-7
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, project presentation and introduction
    Geochemie prachů městských aglomerací
    Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel
    Geological survey of the Mongolian Altay at a scale of 1: 50,000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 2
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 3
    Informátor České geologické společnosti 2002/1
    Informátor České geologické společnosti 2002/2
    Informátor České geologické společnosti 2003/1
    Informátor České geologické společnosti 2003/2
    Informátor České geologické společnosti 2004/1
    Informátor České geologické společnosti 2004/2
    Informátor České geologické společnosti 2005/1
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva
    Vulkanity širšího okolí Turnova
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
    Závěrečná zpráva o řešení interního projektu ČGS, 3252, Databáze těžkých minerálů
Author of Article
    2. sjezd České geologické společnosti
    22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Determinační klíč on-line - pomůcka při určování těžkých minerálů
    Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině
    Fluidní inkluze v žilné Sn-W mineralizaci v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Heavy minerals of Tertiary and Carboniferous sediments on the map sheet 11-444 Nýřany
    Ilmenites from the Tertiary deposits relict between Rakovník and Velká Černoc (so called Hlavačov gravels), Central Bohemia, Czech Republic
    Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů mezi Rakovníkem a Velkou Černocí (tzv. hlavačovských štěrků)
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    První hlubinný geotermální vrt v Českém masívu
    Příprava vzorků pro mineralogické studium
    Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia)
    Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia)
    Sedimentology and orientation of tentaculite shells in turbidite lime mudstone to packstone: Lower Devonian, Barrandian, Bohemia
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštějna v Moravském krasu
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech republic
    Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic
    Vavřínite, Ni2SbTe2,a new mineral species from Kunratice Cu-Ni sulfide deposit, Czech Republic
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Výskyt gladitu v rudních žilách v okolí Phan Rangu (Vietnam)
    Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů
    Využití katodoluminiscence při studiu mineralogických vzorků
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách
    Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc.
    Zoubekite, AgPb4Sb4S10, a new mineral from Příbram, Czechoslovakia