Record details

Name
    Tözsér, Juraj
Author of Article
    Genetické a formačné typy ortuťovej mineralizácie východného Slovenska
    Metalogenetický význam vulkanických aparátov Makovica a Strechov
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Surovinový potenciál zlatobanského vulkanického aparátu - výsledky a perspektívy
    Vývoj neogénneho magmatizmu na pomedzí západných a váchodných Karpát
    Zámery rezortu Slovenského geologického úradu v rozširovaní nerastnej surovinovej základne SSR