Record details

Name
    Třasoň, Tomáš
Author of Article
    40 let ložiska Kostelany
    Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín