Record details

Name
    Tůma, Stanislav
Author of Article
    Inženýrsko-geologická rajonizace poddolovaných území na příkladu oblasti severně od dolu Anna na Březových horách v Příbrami
    Krasové a abrazní jevy černomořského pobřeží v okolí Kamen Brjagu (sv. Bulharsko)
    Krasové jevy hřbetu Karžhantau (západní Ťan-Šan, jižní Kazachstán)
    Nové objevy v krasové oblasti Belianské doliny (Velká Fatra)
    Pseudokrasová jeskyně na severním úpatí Ralska
    Současné prohlubování závrtů a propastí na Plešivecké planině